Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Przemyślu

W Przemyślu 22 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, a zarazem pierwsza sesja nowej VIII kadencji Rady Miejskiej. Prezydent elekt Wojciech Bakun przejął od ustępującego gospodarza miasta Roberta Chomy insygnia władzy prezydenckiej i złożył uroczystą przysięgę.  Odbierając z rąk ustępującego Włodarza łańcuch prezydencki, oficjalnie objął Urząd Prezydenta Miasta Przemyśla. Z ogromnym wzruszeniem  podziękował  ustępującemu prezydentowi Robertowi Chomie za szesnaście lat służby.

Prezydent Robert Choma  przekazując władzę nowemu Prezydentowi z humorem zauważył, iż tego dnia obaj są debiutantami – Prezydent Wojciech Bakun w przejmowaniu władzy, a Prezydent Robert Choma w oddawaniu jej w inne ręce.

Podczas sesji 23 nowo wybranych radnych Przemyskiej Rady Miejskiej, złożyło uroczyste ślubowanie. Struktura rady składa się z kilku komitetów wyborczych, wśród których są Kukiz 15 i Koalicja Obywatelska, które mają w Radzie po 6 przedstawicieli. Po czterech radnych mają Prawo i Sprawiedliwość oraz Regia Civitas, skład rady uzupełniają trzej radni z SLD Lewica Razem.

Tego dnia miało miejsce jeszcze jedno doniosłe wydarzenie, związane z wyborem i powołaniem na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej. Z pośród radnych została zgłoszona tylko jedna kandydatura Pani Ewy Sawickiej, którą miejscy Radni wybierali w tajnym głosowaniu. Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów ogłosiła wynik. Wszystkie, 23 osoby głosowały „za” objęciem przez nią tej zaszczytnej funkcji.

Nowo wybrana przewodnicząca nie kryjąc wzruszenia przyjęła łańcuch przewodniczącego rady z rąk przewodniczącego VII kadencji Bogusława Zaleszczyka, podziękowała za zaufanie.

Podczas sesji uroczyście pożegnano także, odchodzącą na emeryturę Skarbnik Miasta Przemyśla -Marię Łańcucką, która funkcję tę sprawowała przez 28 lat. Decyzją Prezydenta Roberta Chomy oraz powołanej w tym celu komisji, otrzymała tytuł Zasłużonej dla Miasta Przemyśla.

Tego dnia Radni zaczęli pięcioletnią ciężką pracę na rzecz naszego miasta, procedując kilka ważnych uchwał i dyskutując nad przyszłością Przemyśla, Grodu nad Sanem z nowym Prezydentem Wojciechem Bakunem.

zdjęcia: Witold Wołczyk, Agata Czereba