PIERWSZY RAJD ROWEROWY SAMORZĄDOWCÓW PO ROZTOCZU

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju oraz 25 –piątej rocznicy pierwszych  wyborów samorządowych w Polsce odbył się  I Rajd Rowerowy Samorządowców po Roztoczu. Pomysłodawcą i organizatorem tej wyjątkowej imprezy było Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Lubaczowie i Koła Środowiskowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie  ,współorganizatorem był Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu.I Rajd Samorządowców miał charakter  edukacyjno –turystyczny, zintegrował urzędników wraz z rodzinami  z całego Podkarpacia,  którzy wsiedli na rowery i pokonali 35 km podziwiając piękno Roztocza, a po drodze mijali wszystko to co w tym rejonie najpiękniejsze. W rajdzie wzięło udział ponad 70 uczestników, najstarszy  miał 70 lat, a najmłodszy Mateusz 5. Miłośnicy rowerów i przygód wyruszyli z  Dębowego Dworu w Rudzie Różanieckiej w kierunku Huty Różanieckej , a następnie drogą leśną do Rezerwatu Las Bukowy położonego w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej’ który  chroni  zespół lasów bukowych z licznymi gatunkami  rośli. Następnie udali się do miejscowości Narol gdzie zwiedzali Pałac Łosiów wzniesiony  przez hr. Antoniego Feliksa Łosia w latach 1776 – 1781. Zbudowany w stylu barokowym, na rzucie podkowy, herbowego znaku Łosiów. Pałac uległ częściowemu spaleniu podczas powstania styczniowego, w roku 1945 pałac ponownie spalono. Został dwukrotnie ograbiony najcenniejszych obrazów, książek, rzeźb i mebli przez wojska austriackie, a następnie przez Armie Czerwoną. Przez ok. 50 lat stał opuszczony. Obecni  właściciele powołali Fundację, której głównym celem jest odbudowa pałacu i stworzenie w nim akademii dla utalentowanej młodzieży z Europy Wschodniej i Środkowej. W pałacu ma się również mieścić artystyczne centrum naukowo-szkoleniowe, nawiązujące do szkoły artystycznej założonej przez pierwszego właściciela pałacu – hr. Łosia. Z Narola drogą  powiatową udali się do miejscowości Narol Wieś , a następnie do miejscowości Paary w kierunku wsi Huta Szumy. W miejscowości Rebizanty zatrzymali się przy pomniku upamiętniającym przekroczenie granicy rosyjsko-austriackiej przez Józefa Piłsudskiego. W trakcie Rajdu zostały zaprezentowane inicjatywy na rzecz integracji działań w zakresie zachowania środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów oraz rozwoju społecznego. Wiele cennych informacji na temat przekazał uczestnikom z-ca dyr. Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski. Punkt widokowy w Hucie Różanieckiej oraz geostanowiska w projektowanym Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”, którym są  stanowiska archeologiczne mające wybitne walory kulturowe i historyczne, w celu promowania dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego terenu Powiatu lubaczowskiego. W ciekawy i interesujący sposób przybliżyła uczestnikom rajdu te walory    dr.hab. Teresa Brzezińska – Wójcik  z Uniwersytetu Marii Curiie Skłodowskiej w Lubline uzmysławiając  Uczestnikom to, że odwiedzili strefę linii brzegowej morza mioceńskiego w odsłonięciu skał Badenu , piaski mioceńskie wykorzystywano do budowy linii obronnej Mołotowa, a fakt, że były koloru zielonkawgo i idealnie maskował mury obronne. Tworzyły się na nich glony, z których powstawały naroślą tzw. rodolity, które po oderwaniu od skał były obrabiane przez morze i obecnie wyglądają jak skalne kuleczki lub zcementowane ze sobą zlepy muszlowe. Natomiast muszelki , które oglądali uczestnicy  powstały w skutek wypełnienia miejsc po muszlach okruszcowaniem  kalcytowym z glonów, które wytwarzały związki chemiczne, w konsekwencji powstały takie muszelki. Utworzenie Geoparku na Roztoczu, będzie przykładem realizacji Programu UNESCO, dotyczącego utworzenia Globalnej Sieci Geoparków. Uczestnikami Rajdu  byli samorządowcy szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, naukowcy z UMCS w Lublinie, przedstawiciele służb mundurowych, Strażnicy leśni Nadleśnictwa Narol, Policji oraz przedstawiciele instytucji podejmujących działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Impreza ukazała piękno Roztocza, a integracja  środowisk samorządowych  wspaniale wpisała się w obchody rocznicy pierwszych wyborów samorządowych, oraz propagowała turystykę rowerową, jako atrakcyjną formę rekreacji i aktywnego wypoczynku. Patronatem wydarzenie objęli Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki , Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Józef Michalik – Starosta Powiatu Lubaczowskiego.