Polscy harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na Ukrainę

W miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice odbyło się 4 stycznia br. tradycyjne przekazanie przez harcerzy Hufca Ziemi Przemyskiej i Starostę Przemyskiego Jana Pączka Betlejemskiego Światła Pokoju społeczności ukraińskiej, w tym władzom administracyjnym i płastunom. W uroczystości wziął udział Prezydent Miasta Wojciech Bakun wraz ze swoim zastępcą Bogusławem Świeżym, a także przemyscy parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych.

Spotkanie na granicy polsko – ukraińskiej było także okazją do złożenia sobie życzeń przez mieszkańców przygranicznych miejscowości i podzielenia się opłatkiem i prosforą, które poświęcone zostały przez kapłanów obu wyznań.