Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Przemyślu/Arłamowie

Nie bez przyczyny posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich odbyło się w Arłamowie koło Przemyśla. To właśnie w Przemyślu w kwietniu tego roku został ogłoszony i podpisany pakiet działań dla średnich miast o wartości blisko 2, 5 mld zł. Pakiet ten został ogłoszony i podpisany na konferencji  z udziałem wicepremiera i ministra Rozwoju Regionalnego Mateusza Morawieckiego, samorządowców z Przemyśla i miast z Podkarpacia oraz innych części Polski. Celem wprowadzenia Pakietu jest zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Wicepremier podczas tej kwietniowej konferencji przedstawił cele jakie mają być zrealizowane w pakiecie, który obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw.

Podczas  posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich pochylono się dokładnie nad  zagadnieniami poruszanymi w kwietniu oraz przyjęto stanowisko w sprawie finansowania zadań zleconych. Samorządy otrzymują od lat środki nieadekwatne do ponoszonych wydatków na zadania zlecone, dlatego dofinansują te zadania własnymi środkami, co ogranicza im możliwość finansowania zadań własnych.

Prezydenci i burmistrzowie polskich miast wśród wielu zagadnień poruszanych na zarządzie  negatywnie ocenili projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz opiniowali zmiany kilku ustaw, min. ustawę o Narodowym Instytucie Wolności.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce skupia ponad 300 miast. Misją ZMP jest skuteczne wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechniania dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców.

Podczas posiedzenia w Arłamowie w poczet miast członkowskich Związku Miast Polskich przyjęto kolejne już trzysta trzecie miasto jakim jest Koronowo, miejscowość  w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie z województwa podkarpackiego do Związku Miast Polskich należy 16 miast; Boguchwała, Brzozów, Dukla, Dynów, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Mielec, Nowa Dęba, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rzeszów, Sanok i Ustrzyki Dolne.