Pracowity weekend Marszałka Kuchcińskiego na Podkarpaciu

Swój pobyt na Podkarpaciu Marszałek Sejmu Marek Kuchciński rozpoczął od udziału w konferencji „Współpraca krajów Europy środkowej wzorem dla integracji europejskiej”. XII Forum Europa – Ukraina i I Forum Słowackie.

– Kraje Europy Środkowej nauczyły się myśleć o współpracy i tą współpracę realizować – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas sesji plenarnej wieńczącej XII Forum Europa-Ukraina i I Forum Słowackie w Jasionce k. Rzeszowa. Tematyka debaty skupiała się wokół wyzwań politycznych i gospodarczych, którym musi sprostać nasza część kontynentu w obliczu trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainie oraz sytuacji w Unii Europejskiej przed majowymi wyborami do Europarlamentu.

– Nasz region nauczył się błyskawicznie, że przyszłość będzie taka jaką my sami sobie poprzez współpracę zbudujemy. Po to, żeby nie być częścią strefy wpływu czy państwem buforowym jakiegoś mocarstwa, tego ze wschodu czy zachodu – ocenił Marek Kuchciński.

 W mowie otwierającej sesję Marszałek Sejmu przedstawił znaczące atuty Polski, z których korzystać może Europa Środkowo-Wschodnia. – Od 1992 r. Polska dysponuje stałym wzrostem gospodarczym. To jest rzecz nie do przecenienia, bo w gruncie rzeczy jesteśmy jedynym takim państwem. Możemy być porównywani z takim cudem gospodarczym, jaki miał miejsce w RFN i Austrii. W ubiegłym roku nasze PKB wyniosło 5 proc. Rozwijamy się szybciej niż najbogatsze państwa strefy euro – zaznaczył. W ocenie marszałka Kuchcińskiego, poza coraz silniejszą gospodarką, atutem Polski jest też wzrastający poziom bezpieczeństwa. – Faktem jest, że spada u nas stale liczba przestępstw. Ponadto pojawienie się kilka lat temu ponad dwóch milionów migrantów głównie ze Wschodu, nie tylko z Ukrainy, nie spowodowało żadnego wstrząsu społecznego, takiego, jaki widzimy w innych państwach – podkreślił.

Marszałek Sejmu za wzór postawił Grupę Wyszehradzką. – Kraje V4 mają większe obroty i większą moc współpracy z największą gospodarką europejską, czyli z Niemcami niż Francja – przypomniał. – Jeżeli jako Grupa Wyszehradzka będziemy ściśle współpracować, a nie rywalizować i być rozgrywanym przez zewnętrzne czynniki, to możemy tworzyć płaszczyznę stabilizacji w oparciu o gospodarkę V4 i gospodarkę niemiecką, w całej Europie, nie tylko Środkowej – podkreślił Marszałek Sejmu. W ocenie Marka Kuchcińskiego, kolejnym atutem krajów Grupy jest efektywne wykorzystywanie funduszy strukturalnych UE.

Do wyzwań stojących przed Europą Środkową Marek Kuchciński zaliczył konieczność budowy połączeń komunikacyjnych biegnących z północy na południe oraz poprawę słabej infrastruktury kolejowej i drogowej.

Po Marku Kuchcińskim głos zabrali przedstawiciele parlamentów Ukrainy, Szwecji i Słowacji i Serbii.

Sesję Plenarną dotyczącą Europy środkowo-wschodniej poprzedziło spotkanie biorących udział w I Forum Słowackim – delegacji polskiej, pod przewodnictwem marszałka Kuchcińskiego, ze słowackimi reprezentantami władzy prawodawczej, samorządowcami oraz młodzieżą. Marek Kuchciński ocenił, że Forum powinno stać się wydarzeniem cyklicznym. – Jestem zadowolony z wszelkich form wzmacniania regionów. Ustalenia z tego forum traktuję jako kolejny krok w umacnianiu dobrej współpracy – powiedział. Podczas spotkania Marszałek Sejmu namawiał stronę słowacką do dalszego pogłębiania kooperacji między parlamentami.

– Z perspektywy Sejmu uruchomiliśmy już pierwsze procedury wdrażające polsko-słowacką umowę międzyparlamentarną o wzmocnionej współpracy. Jest to inicjatywa działającej w Sejmie polsko-słowackiej grupy bilateralnej i ma rozciągać się, nie tylko na nasze parlamenty, lecz także na administrację rządową i samorządową oraz pogłębiać międzynarodową współpracę środowisk naukowych i biznesowych. Drugim ważnym projektem są prace nad utworzeniem Szkoły Młodych Liderów, która zasięgiem objąć powinna całą Grupę Wyszehradzką – wyjaśniał Marszałek Sejmu.

Stronę Polską podczas spotkania reprezentowali także: wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, marszałek województwa podkrapackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W skład delegacji słowackiej weszli m.in: Martin Fedor (Rada Narodowa Słowacji), Dušan Krištofík (ambasador Słowacji w Polsce), Erika Jurinova (Marszałek Województwa Żylińskiego).

Forum Słowackie odbyło się w Jasionce równolegle z trwającym tam od czwartku XII Forum Europa – Ukraina. Po wieczornej sesji plenarnej „Europa Środkowa i Wschodnia w obliczu wyzwań politycznych i gospodarczych” z udziałem Marszałka Sejmu na uroczystej gali nagrodę specjalną I Forum Słowackiego, dla osoby która przyczyniła się do umocnienia dobrych stosunków miedzy Polską a Słowacją, przyznano byłej ambasador Słowacji w Polsce Magdzie Vášáryovej.

 Kolejnym przystankiem na podkarpaciu dla Marszałka Sejmu były Ustrzyki Dolne gdzie odebrał specjalną nagrodę „BIESZCZADZKA TARNINA”. Wyróżnienie Starosty Powiatu Bieszczadzkiego przyznane zostało za wybitną działalność na rzecz rozwoju powiatu.

W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele władz regionu i samorządowcy.

– Dziękuję za spotkanie i przyznane wyróżnienie. Otrzymana nagroda jest dla mnie wyjątkowo cenna, tym bardziej, że znalazłem się w gronie osób, które mają szczególny wkład w rozwój Powiatu Bieszczadzkiego i wytyczają godne naśladowania kierunki działania. Bieszczady to region wyjątkowo bliski memu sercu. Jeden z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie zakątków Polski. Zadbajmy wspólnie o jego zrównoważony rozwój – powiedział Marszałek Kuchciński.

„Polacy na wschodzie”  to konferencja a zarazem kolejny przystanek na mapie bogatego w wydarzenia weekendu w którym tym razem w niedzielę w Przemyślu uczestniczył Marek Kuchciński Marszałek Sejmu.

Podczas spotkania w Muzeum Narodowym swoje wystąpienie Marszałek Kuchciński rozpoczął od słów – Od początków polskiej państwowości Kresy stanowiły o sile politycznej i tożsamości Rzeczypospolitej. W swoim wystąpieniu Kuchciński podkreślił, że Kresy zawsze były integralną częścią Polski. Przypomniał, że w ubiegłym roku obchodziliśmy rocznicę stulecia odzyskania niepodległości.

 „Wiemy, że sto lat temu proces kształtowania granic był trudny i skomplikowany. I jak 20 lat później, po II wojnie światowej, miliony naszych rodaków zostało za wschodnią granicą. Od tej pory szukamy recepty, aby wzmocnić te więzi, utrzymać i ratować co się da” – mówił marszałek Izby Niższej.

Kuchciński zwrócił uwagę, że obecnie temat Polaków na Wschodzie jest „trudny, wielowątkowy i dla wielu z nas bolesny”.

„Łączy się ze wspomnieniami czasów wojny i powojennego okresu – deportacji, przesiedleń, nacjonalistycznej przemocy i z tym co związane jest z pojęciem +utraconego domu+. Domu nie tylko w znaczeniu rodzinnym, lecz w wymiarze wielowiekowego duchowego i materialnego dorobku” – zaznaczył.

Z jego opinii, kresy to także symbol przemilczanej prawdy, zacierania śladów polskości oraz wykorzenienia polskiej kultury. Kuchciński przypomniał, że w czasach sowieckich przejawy przywiązania do kresowego dziedzictwa były bardzo surowo karane. „Większość z nas pamięta te czasy” – dodał.

Zdaniem Kuchcińskiego, państwo polskie powinno jeszcze lepiej i skuteczniej wspierać dorobek „naszych przodków z Kresów oraz pokolenia dziś żyjące”.

Według marszałka Sejmu, osób „związanych pochodzeniem z Polski” żyjących obecnie na Ukrainie jest od 1,5 do 2 mln. „Jest na pewno więcej niż tych parę tysięcy osób (pochodzenia polskiego) według oficjalnych statystyk. Ta liczba to jest nasze wielkie zobowiązanie” – mówił.

Kuchciński podziękował organizacjom, które dbają o polskie dziedzictwo Kresów oraz za „głoszenie prawdy historycznej o Kresach”.

 Konferencja „Polacy na wschodzie”, która odbyła się w niedzielę zorganizowana została przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie.

Bogaty plan wizyty Marszałka Sejmu był okazją do spotkań i dyskusji z drugą osobą w Państwie dla mieszkańców,  samorządowców. Marszałek Sejmu przebywał w regionie na zaproszenie władz samorządowych województwa podkarpackiego.

fotografie Kancelaria Sejmu – oficjalny profil facebook