Pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu doręczą decyzje podatkowe

Od dnia 1 lutego 2018 r. do 22 lutego 2018 r. na terenie Miasta Przemyśla urzędnicy będą roznosili decyzje podatkowe od nieruchomości.

  • Decyzje doręczane będą od poniedziałku do piątku oraz w weekendy.
  • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
  • Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej.
  • Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada adresata, jeśli ten zobowiąże się do przekazania jej adresatowi.
  • Dodatkowo urzędnicy będą przekazywać zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

DORĘCZYCIELE – PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMYŚLU NIE PRZYJMUJĄ ŻADNYCH PIENIĘDZY OD ADRESATÓW DECYZJI PODATKOWYCH – JEŚLI BĘDZIE KTOŚ ŻĄDAŁ PIENIĘDZY TO JEST TO OSOBA PODSZYWAJĄCA SIĘ POD URZĘDNIKA!!!