Prelekcja z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w PBW w Przemyślu

27 lutego 2018 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbyło się spotkanie historyczne, adresowane do uczniów oraz nauczycieli szkół z Przemyśla i powiatu przemyskiego, przedstawicieli środowisk edukacyjnych, kulturalnych, władz samorządowych i wszystkich zainteresowanych. Inspiracją do jego zorganizowania były słowadr Jarosława Szarka – Prezesa IPN: To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy.

Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania (…) Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”. Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy!

Podczas spotkania prelekcję wygłosił Zenon Fajger – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie. W jasny i przystępny sposób podzielił się ze słuchaczami swoją rozległą wiedzą na temat życia i bohaterskich postaw „żołnierzy niezłomnych”, szczególnie tych związanych z Podkarpaciem i Przemyślem, jak np. Łukasz Ciepliński „Pług”, Hieronim Dekutowski „Zapora” czy Władysław Antoni Koba „Tor”. W swoim wstąpieniu zwrócił także uwagę na te zagadnienia związane z wybuchem i przebiegiem II wojny światowej, które w konsekwencji pchnęły polskich żołnierzy i cywilnych patriotów do konspiracyjnej walki z radzieckim okupantem oraz powojennymi, komunistycznymi władzami Polski. Wielu z nich zapłaciło za to swoim młodym życiem.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

  • Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
  • Jan Pączek – Starosta Przemyski.

W konferencji wzięło udział ok. 120 osób, wśród których byli uczniowie i nauczyciele z ZSEiO w Przemyślu, klas gimnazjalnych SP Nr 14 i SP Nr 16 w Przemyślu, Gimnazjum w Medyce oraz goście honorowi:

  • Robert Bal,  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu
  • Jerzy Góralewicz,  Sekretarz Zarządu Powiatu Przemyskiego
  • Andrzej Huk,  Wójt Gminy Przemyśl
  • Robert Sosnowski,  Główny specjalista Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu
  • Bernadeta Jasińska,  Kierownik przemyskiego oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją KO w Rzeszowie
  • Grzegorz Poznański, Członek zarządu TPN w Przemyślu, Redaktor  Rocznika Przemyskiego
  • Bogusław Klisowski, Wicedyrektor SP Nr 14 w Przemyślu
  • Piotr Pruchnicki, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”

Na zakończenie, jako organizatorzy przedsięwzięcia pragniemy wyrazić nadzieję, iż udział w omawianym spotkaniu przyczynił się do poszerzenia wiedzy historycznej słuchaczy oraz wpłynął na kształtowanie postaw patriotycznych zgromadzonej młodzieży.

 

 

 Tekst, zdjecia;  E. Krupa