PRELEKCJA „ZBRODNIA KATYŃSKA – KŁAMSTWO KATYŃSKIE”

13 kwietnia każdego roku, w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To symboliczna data ujawnienia mordu, jakiego w 1940 roku dokonało sowieckie NKWD na ok. 22 tysiącach polskich jeńców wojennych – oficerach, urzędnikach, sędziach, naukowcach, pogranicznikach, pracownikach ochrony kolei, więziennictwa itp. Była to jedna w wielu prób zgładzenia narodu polskiego, poczynając od jego inteligencji i przywódców. Przez lata o tych faktach nie można było pisać, mówić, a nawet myśleć. Jeszcze dziś próbuje się niekiedy fałszować historię tamtych dni, a winni wciąż nie zostali ukarani.

Zadaniem wszystkich Polaków, a szczególnie nauczycieli jest dbałość o kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej następnych pokoleń, poprzez przekazanie im wiernej prawdy o wydarzeniach, jakie rozegrały się w „katyńskim lesie” 78 lat temu.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, 20 kwietnia br. zorganizowała spotkanie historyczne przeznaczone dla uczniów oraz nauczycieli szkół z Przemyśla i powiatu przemyskiego, przedstawicieli środowisk edukacyjnych, kulturalnych, władz samorządowych i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkania prelekcję nt. „Zbrodnia katyńska – kłamstwo katyńskie!” wygłosiła Katarzyna Kyc – starszy inspektor Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, która w jasny, przystępny i niezwykle interesujący sposób przybliżyła słuchaczom historię katyńskiego ludobójstwa.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 osób, wśród których byli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, goście honorowi: Janusz Zapotocki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu,  Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl, Bernadeta Jasińska – Kierownik przemyskiego oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją KO w Rzeszowie, Anna Kozłowska – pracownik Wydziału Edukacji UM w Przemyślu, Przemysław Pridka – pracownik Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Janusz Czarski – Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Danuta Suchorzepka – Dyrektor Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, przedstawiciele Przemyskiej Rady Seniorów oraz inni zainteresowani tematem.

Na zakończenie, jako organizatorzy przedsięwzięcia pragniemy wyrazić nadzieję, iż udział w omawianym spotkaniu przyczynił się do poszerzenia wiedzy historycznej słuchaczy oraz wpłynął na kształtowanie postaw patriotycznych zgromadzonej młodzieży.

Tekst: E. Krupa