Prezydent Przemyśla podpisał umowę na zakup 15 nowoczesnych autobusów miejskich

13 nowych autobusów z silnikami wysokoprężnymi oraz 2 nowe autobusy z silnikami zasilanymi gazem CNG już w najbliższe wakacje wyruszy na przemyskie ulice. Ponadto wszystkie nowo zakupione autobusy oraz 25 pozostających aktualnie w taborze Miejskiego Zakładu Komunikacji zostaną wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego. 15 listopada br. w przemyskim Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla, w której udział wzięli również m.in. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Zastępcy Prezydenta Grzegorz Hayder i Janusz Hamryszczak, Sekretarz Miasta Dariusz Łapa, Prezes MZK Alicja Chuchra, przedstawiciele firmy AUTOSAN Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Michał Stachura i Dyrektor Regionalny Grzegorz Królicki, a także reprezentanci firmy R&G Plus – Wiceprezes Zarządu Mieczysław Lenart i Prokurent Janusz Mroczka. Podczas spotkania Prezydent Miasta podpisał umowę na zakup nowych autobusów miejskich. Umowa zobowiązuje Firmę AUTOSAN Sp. z o.o. do dostarczenia pojazdów do końca sierpnia przyszłego roku, jednak jak zapewnia Prezes Zarządu sanockiej firmy – producent chciałby je dostarczyć jeszcze przed rozpoczęciem wakacji, czyli do końca czerwca 2018.

Zakup autobusów miejskich klasy maxi realizowany jest w ramach zadania „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”, które to zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Miejska Przemyśl w ramach przedmiotowego zadania dokonała zakupu 13 nowych autobusów z silnikami wysokoprężnymi oraz 2 nowych autobusów z silnikami zasilanymi gazem CNG. Poza zakupem autobusów, dokonano również zakupu wyposażenia do tych pojazdów, a także do 25 pozostających już w taborze MZK Sp. z o.o. w Przemyślu.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO …