Prezydent Wojciech Bakun podpisał umowę na realizację inwestycji – „ZIELONY RYNEK”

Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun podpisał z Pawłem Piotrowskim – właścicielem Firmy Remontowo-Budowlanej „Piotrowski” umowę na realizację drugiego i trzeciego (ostatniego) etapu zadania pod nazwą „Przebudowa placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu”.

To inwestycja, na którą czekają już od kilkunastu lat nie tylko mieszkańcy miasta, ale i całego powiatu. Jeden z etapów modernizacji „Zielonego Rynku” udało się zrealizować w latach poprzednich, a kolejne etapy – wieńczące inwestycję – będą realizowane w tej chwili. Pierwsza część przedsięwzięcia zakończy się w styczniu 2020 roku, a ostateczny koniec prac zaplanowaliśmy na 30 listopada 2020. – powiedział podczas spotkania Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

 

fot. Agata Czereba (3).jpeg

 

Jeśli chodzi o przenoszenie handlujących na te części targowiska, które zostały już ukończone, z miejsc, które bezwzględnie wymagają modernizacji zapewniamy, iż będą one dokonywane w okresie zimowym (prawdopodobnie początkiem stycznia), czyli w czasie, kiedy handel na targowisku jest nieco mniejszy. Co jest w tym przypadku bardzo ważne – bowiem wówczas wprowadzone chwilowo  zmiany, będą dla handlujących najmniej dotkliwe. – uspokoił Prezydent Wojciech Bakun.

 

fot. Agata Czereba (5).jpeg

 

W budżecie miasta Przemyśla na ten cel, w oparciu o kosztorysy inwestorskie sporządzone w marcu 2017 r., zabezpieczono kwotę 3 409 650,54 zł.  We wrześniu br., tuż przed wszczęciem postępowania na roboty budowlane, konieczne było dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich (ważność kosztorysów 6 miesięcy od daty sporządzania). W związku z powyższym wartość robót według zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich wzrosła do kwoty 4 511 135,79 zł.

Projekt „Przebudowy placu handlowego Zielony Rynek w Przemyślu” uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości blisko miliona złotych (dokładnie 999 847,00 zł). Bieżące zadanie realizowane będzie w dwóch etapach.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej konstrukcji nawierzchni i instalacji podziemnych.

2. Wykonanie instalacji podziemnej wod.-kan.

3. Wykonanie sieci i instalacji elektrycznych.

4. Wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki brukowej betonowej oraz kostki kamiennej.

5. Wykonanie nowych punktów sprzedaży (pawilonów i straganów):

 

Etap I:

– budowa zadaszenia ciągów pieszych w ilości 14 segmentów,

– budowa straganów – 28 szt.,

– budowa pawilonów handlowych – 28 szt.

 

Etap II:

– budowa zadaszenia ciągów pieszych w ilości 16 segmentów,

– budowa straganów – 25 szt.,

– budowa pawilonów handlowych – 31 szt.

6. Wykonanie zadaszeń ciągów pieszych.

7. Wykonanie oświetlenia terenu.

8. Wykonanie nowego ogrodzenia targowiska.

 

Szacunkowy koszt realizacji drugiego i trzeciego etapu inwestycji wynosi 4 317 403,20 zł.

 

Wartość inwestycji w podziale na lata:

 

RokWartość
2018194 000,00
2019732 909,49
20203 469 845,51
Razem: 

 

 

4 396 755,00

Koszt obu etapów

+

koszt nadzoru inwestorskiego

Zamknięcie trzeciego etapu, który ostatecznie zakończy remont „Zielonego Rynku”  zaplanowano na 30 listopada 2020 roku.