Przemyska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu zapraszają dzieci w wieku od 7 do 15 lat do udziału w II Konkursie Plastyczno-Literackim „Pocztówka do Świętego Mikołaja”.

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu zapraszają dzieci w wieku od 7 do 15 lat do udziału w II Konkursie Plastyczno-Literackim „Pocztówka do Świętego Mikołaja”.

Cele konkursu:

możliwość wyrażenia emocji związanych z oczekiwaniem na św. Mikołaja,
przybliżanie i kultywowanie bożonarodzeniowych tradycji,
pobudzanie wyobraźni i fantazji młodego czytelnika,
prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

Założenia i przebieg konkursu:

konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
każdy uczestnik przygotowuje samodzielnie pracę plastyczną (płaską), format: A-5 – 15×21 (½ formatu A4), papier (blok techniczny),
konkurs mogą koordynować szkoły lub uczestnicy przesyłają prace indywidualnie.
na odwrocie pocztówki należy umieścić tekst (życzenia, pozdrowienia) adresowany do św. Mikołaja, który trzeba podpisać podając: imię i nazwisko autora pracy, wiek, szkołę (np. Janek Nowak, lat 7, SP nr 21 w Przemyślu),
inspiracją dla pracy plastycznej są tradycje związane z postacią św. Mikołaja i Bożym Narodzeniem,
organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu, dopuszcza się również swobodę środków użytych do jego realizacji,
oceniana będzie: estetyka pracy, samodzielność wykonania, pomysł, graficzne i literackie nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowych oraz wyraz artystyczny,
autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.

Termin konkursu:

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć, przesłać do 10 grudnia 2020 r. do Przemyskiej Biblioteki Publicznej,ul. Grodzka 8. Kartę zgłoszenia oraz dwa zdjęcia pracy (przednią i odwrotną stronę kartki) można przesłać na adres [email protected].
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.biblioteka.przemysl.pl do 20 grudnia br.

Kontakt w sprawie konkursu:

Dział dla Dzieci i Młodzieży, tel. 16 6783582, 678 62 87, email: [email protected].

fot. pixabay.com