Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w VI Konkursie Fotograficznym „#wartościoweksiążki”

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu zapraszają młodzież i dorosłych do udziału w VI Konkursie Fotograficznym „#wartościoweksiążki”.

Regulamin konkursu

CELE KONKURSU

 • Rekomendowanie wartościowej literatury dla młodzieży i dorosłych oraz promowanie czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media.
 • Propagowanie sztuki fotografowania jako formy artystycznego wyrazu.
 • Wskazanie na fotografię jako sztukę wyrażania emocji i środka komunikacji międzyludzkiej.

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. 5–8), szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego z wyjątkiem pracowników organizatora.

ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie autorskich zdjęć, które pomysłowo i kreatywnie rozwijają temat. Fotografie mogą przedstawiać: książki, sytuacje związane czytaniem, czytające osoby. Ważne, aby w zdjęcie wkomponowana została konkretna książka lub książki, które autor fotografii uznał za wartościowe.
 • Zdjęcia powinny uwzględniać praktyczne porady dotyczące tworzenia fotografii, które zostały dołączone do niniejszego regulaminu.
 • Do konkursu należy wykonać 3 zdjęcia w formacie JPG i przesłać w formie załączników (wielkość każdego zdjęcia to 2 MG) lub dostarczyć do organizatora na nośniku (płyta CD, DVD) wraz z kartą zgłoszenia.
 • Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich i majątkowych do przesłanych na konkurs zdjęć oraz uzyskaniem zgody na ich publikację od osób znajdujących się na fotografii. Fotografie bez karty zgłoszenia nie będą podlegały ocenie.
 • Do oceny prac powołana zostanie komisja, która oceni ich zgodność z tematem konkursu, oryginalność ujęcia tematu oraz walory artystyczne.
 • Laureaci otrzymają nagrody.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.
 • Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia prezentowane będą na wystawie w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.

TERMIN KONKURSU

 • Prace konkursowe i kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: [email protected] lub dostarczyć do PBP,
  Grodzka 8, Czytelnia Główna, budynek A, parter, do 2 czerwca 2021 r.
 • Wyniki konkursu zostaną przekazane na podany w karcie zgłoszenia e-mail oraz podane na stronie internetowej PBP do 11 czerwca br.
 • Kontakt: Dział Informacyjno-Bibliograficzny, tel. 16 678 35 82.

PRAKTYCZNE PORADY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Zacznijmy od konkursowego zadania, jakie postawił organizator. Zdjęcie ma przedstawiać konkretną książkę lub książki, które autor zdjęcia uznał za wartościowe. Wiemy już, że głównym motywem naszej fotografii ma być książka lub książki, a więc wszystko inne powinno być tylko tłem (oprawą, uzupełnieniem) tak, aby odbiorca nie miał wątpliwości, co autor chciał przekazać. Kolejna rzecz, to jak pokazać książkę, żeby było wiadomo, że jest ona wartościowa.

Są książki, których widok nie pozostawia wątpliwości co do ich wartości. Na przykład bogato oprawne i złocone woluminy. Taki egzemplarz byłby gotowym tematem, ale rzadko mamy dostęp do takich książek. Są też książki, które pomimo że wyglądają skromnie, są dla ich właściciela szczególnie cenne, co jest o wiele trudniejsze do pokazania na fotografii, ale nie niemożliwe. W takim przypadku liczy się inwencja i pomysłowość autora.

Najprościej będzie przyjąć konwencję martwej natury, czyli kompozycji złożonej z jednego lub kilku elementów. Przy czym należy pamiętać, żeby nie były to elementy przypadkowe, niekojarzące się z książką. Decydując się na takie rozwiązanie, trzeba pamiętać o właściwym doborze oświetlenia i unikać dużych kontrastów. Czasem wystarczy lampka nocna lub światło z okna. Szukając inspiracji, warto też sięgnąć do motywów malarskich, w których występuje książka. Drugim, nieco trudniejszym sposobem jest fotografia aranżowana z udziałem człowieka. Nadal tematem najważniejszym będzie książka, ale jak podkreślić jej wartość? Można to zrobić poprzez pozę, gest czy mimikę twarzy występującej postaci, uważając, żeby zaaranżowana sytuacja nie wyglądała na zbyt sztuczną.

Pliki do pobrania