Przemyskie fontanny na razie pozostaną bez wody

Główny Inspektor Sanitarny w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zbliżającą się korzystną aurą pogodową wydał zalecenie o wstrzymaniu się z uruchamianiem fontann miejskich. Zalecenie to dotyczy także innych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi oraz podobnych obiektów. Jest to związane z faktem, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa.