PRZEMYSKIE ROZMYŚLANIE O „ROZMYŚLANIU PRZEMYSKIM”

  Cudze chwalicie swego nie znacie, tak trzeba rozpocząć relację z konferencji naukowej o rozmyślaniu przemyskim. To stwierdzenie nie dotyczy znawców  tematu ale zwykłych mieszkańców którzy nie wiedzą często co ich  miasto kryje w swoich murach. Dni 12 – 14 czerwca 2014 roku przejdą do historii jako data pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej  w Polsce oraz na świecie w  składzie wybitnych znakomitości świata nauki , poświęconej Rozmyślaniu Przemyskiemu. {youtube}r6SHe__FBAU{/youtube}Zaskakuje fakt że dopiero ta konferencja uświadomiła wielu mieszkańcom czym naprawdę może się pochwalić ziemia przemyska mając takie arcydzieło literackie .Choć poloniści i  historycy uznają to dzieło za ważne i pod wieloma względami wyjątkowe, nie każdy przemyślanin wie o jego istnieniu i znaczeniu dla literatury. „Rozmyślanie przemyskie” a właściwie „Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa” jest najcenniejszym i najobszerniejszym zabytkiem polskiej prozy średniowiecznej.

Powstało prawdopodobnie w połowie XV stulecia, a zachowało się w kopii sporządzonej na początku XVI w. Rękopis liczący 426 kart do końca wojny znajdował się w Bibliotece Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu stąd jego nazwa. Jest to biblijno-apokryficzna „powieść” o dziejach Świętej Rodziny, uwzględniająca m.in. przemilczany w Ewangeliach okres dzieciństwa Jezusa czy szczegółowe opisy urody Maryi i jej Syna. Inicjatorem konferencji był pochodzący z Przemyśla wybitny językoznawca, założyciel przemyskiej polonistyki, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, organizatorami zaś Instytut Filologiczny PWSW w Przemyślu przy współudziale Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. O Rozmyślaniu nie może być w Przemyślu przemilczane, temat ten jest ważny na tyle, że tego typu naukowe spotkania muszą się odbywać i to gdzie indziej jak nie w Przemyślu powiedział jeden z uczestników konferencji. Naukowe spotkanie po którym powstaną ciekawe i merytoryczne publikacje nie było jedynym punktem rozmyślań. Wieczorny koncert Antoniego Pilcha i Julii Dosznej, w wykonaniu których uczestniczący w konferencji usłyszeli kolędy ludowe i pieśni Oskara Kolberga pozwolił dopełnić sferę rozmyślania w całości. Podczas konferencji zaprezentowane zostały ponadto wybrane fragmenty „Rozmyślania”, tu również miała miejsce tzw. intronizacja, czyli prezentacja niedawno wydanego w Niemczech egzemplarza „Rozmyślania przemyskiego” w opracowaniu prof. Wacława Twardzika. Podczas ostatnich przygotowań do konferencji doszło do bardzo ważnego wydarzenia.  Biblioteka uczelnianaPWSW wzbogaciła się o swój egzemplarz „Rozmyślania” wydany w1952 r.,  ofiarodawcą tego egzemplarza jest dr Jan Musiała, wykładowca Instytutu Filologicznego. Publikacja ta była dumnie prezentowana w gablotach podczas konferencji.