PRZEMYŚL IDZIE TRZECIĄ DROGĄ

Dzisiaj koalicja wyborcza pod nazwą Trzecia Droga ogłosiła swój start w wyborach do władz samorządowych Przemyśla.

„Choć Trzecią drogę tworzą partie Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Polskie Stronnictwo Ludowe na naszych listach nie znajdziecie Państwo osób partyjnych. Staraliśmy się, aby nasz komitet był komitetem społeczników, ludzi którzy robią coś na co dzień dla tego miasta i dla jego mieszkańców, angażują się w życie społeczne, osiągnęli jakiś swój sukces oraz prezentują ten poziom kompetencji, który powinien pozytywnie wpłynąć na to co się w lokalnej polityce dzieje.” – tłumaczył lider kampanii i kandydat na fotel prezydenta miasta Arkadiusz Południak.

Jako najważniejsze obszary programowe wskazał wykorzystanie turystycznego i rekreacyjnego potencjału miasta, promocja miasta na zewnątrz, zrównoważoną mobilność i reformę komunikacji miejskiej, zieleń miejską, partycypację społeczną. „Ważną częścią będzie program gospodarczy i inwestycyjny – mieliśmy pewien problem z inwestycjami zewnętrznymi w mieście. Politycy lubią mówić, że stworzą miejsca pracy, ale to nieprawda. Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy, którym władze lokalne powinny tworzyć odpowiednie warunki.” Ostatnim i bardzo ważnym obszarem, którym chce się zająć Trzecia Droga jest jakość życia – „Chcę stworzyć takie miasto, do którego chce się wracać, żeby wychowywać dzieci.” – skonkludował kandydat na prezydenta.

„Dziś rada miejska przyjęła Strategię Partycypacji Społecznej dla miasta Przemyśla, przy której pracowałem i która zawiera szereg moich uwag i pomysłów. To dokument, który daje nam dobre narzędzia w kwestii podnoszenia jakości komunikacji miasta z obywatelami i odwrotnie. Choć pozytywne zmiany już się dzieją, mamy w tym obszarze wiele do zrobienia. Jako prezydent bardzo bym chciał, aby były należycie wykorzystywane zgodnie z duchem, zgodnie z zasadami, które są standardem w innych miastach.” – zwrócił uwagę Południak.

Arkadiusz Południak ma 40 lat, urodził się i wychował w Przemyślu. Studiował politologię ze specjalnością samorządową oraz zarządzanie finansami. Od najmłodszych lat angażował się społecznie w organizacjach proeuropejskich i proobywatelskich, prowadził projekty skierowane do młodzieży, między innymi prekursorski wówczas „NaprawmyTo!”. Prowadził biuro Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Janusza Onyszkiewicza w Przemyślu i już wtedy angażował się w pracę przemyskiego samorządu. Potem przez 10 lat zajmował się finansami i pozyskiwał do współpracy przedsiębiorców z całego kraju. Sam jest przedsiębiorcą od 18 lat. Uważa, że ten bagaż doświadczeń daje mu wystarczające kwalifikacje, aby uczynić mieszkańców miasta jego prawdziwymi gospodarzami.

Południaka wsparł Edmund Matrejek z Polskiego Stronnictwa Ludowego: „Przemyśl idzie trzecią drogą – to nasze hasło wyborcze. Ta droga to droga do normalności i do uczciwości. Popieramy w pełni Arkadiusza Południaka w wyborach na prezydenta miasta. Do roboty Panie Prezydencie!” – zakończył.

W ten właśnie sposób zaczyna się kręcić karuzela wyborcza w grodzie nad Sanem.