W Przemyślu otwarto filię Krajowej Szkoły Skarbowości

W otwarciu Filii KSS wzięli udział m.in. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, abp Józef Michalik, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz jego zastępcy Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, Przewodnicząca Rady Miasta Lucyna Podhalicz, wiceprzewodniczący Robert Bal oraz dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości Arkadiusz Batóg. Ponadto, w uroczystości udział wzięli również komendanci służb mundurowych i przedstawiciele instytucji samorządowych.

Filia Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu mieści się na terenie Parku Lubomirskich w jednym z budynków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. W obiekcie znajdują się 3 sale wykładowe oraz 54 miejsca noclegowe. Podobne filie działają już  w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie i Otwocku. Przemyska filia zaczęła realizację zadania z zakresu kształcenia i rozwoju zawodowego kadr Krajowej Administracji Skarbowej oraz pracowników i funkcjonariuszy urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych.

W bieżącym roku w Filii KSS w Przemyślu będą realizowane liczne szkolenia, m.in. szkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Służby Celno Skarbowej oraz szereg szkoleń z zakresu podatków i prawa karnego skarbowego. Docelowo filia w Przemyślu stanie się wyspecjalizowaną jednostką realizującą szkolenia z zakresu ochrony wschodniej granicy lądowej Unii Europejskiej, w tym z tematyki analizy ryzyka, przeszukania kontenerów, pojazdów osobowych i ciężarowych, środków odurzających, narkotyków, towarów strategicznych, podwójnego zastosowania i ochrony ginących gatunków roślin i zwierząt. Roczne możliwości kształcenia w szkole kształtują się na poziomie ok. 30 tys. uczestników szkoleń stacjonarnych oraz ponad 100 tys. osób w systemie elektronicznym. Pierwsze kursy w Przemyślu już trwają.

Podczas otwarcia szkoły szef KAS Marian Banaś powiedział – Reforma jest udana, skuteczna, mamy wyniki. Jest to wielki sukces. Tylko w tym pierwszym półroczu zwiększyliśmy ściągalność z tytułu VAT o prawie 20 mld zł, również z tytułu akcyzy 4%, z CIT-u 13,5%. Podjęliśmy skuteczną walkę z szarą strefą.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił,  że sukcesy mierzone dzisiaj miarą złotówek wpływających do budżetu państwa i są bardzo istotne, ale ważne jest też to żeby każdego przedsiębiorcę traktować w sposób uczciwy, otwarty i reforma KAS  to  umożliwia.