Przywrócono bezpośrednie połączenia kolejowe na trasie Kijów – Przemyśl, Przemyśl-Kijów

Połączenia kolejowe łączące Polskę i Ukrainę zostały zawieszone w połowie marca ubiegłego roku w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Obecnie wznowiono ruch na  trasie Kijów-Przemyśl oraz Przemyśl – Kijów, po dwa składy pociągów dziennie.

Połączenia wznowiono 10  października 2021 . W dniu startu połączeń na trasie Kijów – Przemyśl podróżowało łącznie 242 podróżnych, zaś na kierunku Przemyśl-Kijów jechało łącznie 74 podróżnych. W pociągach tych funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podkarpackiej KAS nie ujawnili naruszenia przepisów przez podróżnych.

W ramach obsługi wznawianego połączenia kolejowego na trasie Kijów – Przemyśl podkarpacka KAS będzie m.in.:
• obejmować towary procedurami celnymi;
• rozpoznawać, wykrywać i zwalczać przestępstwa i wykroczenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców.

Rolą funkcjonariuszy podkarpackiej KAS jest między innymi wykrywanie nielegalnego przewozu papierosów i alkoholu, towarów niebezpiecznych zagrażających zdrowiu lub życiu a także okazów gatunków roślin i zwierząt objętych międzynarodową konwencją CITES.