RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, podczas którego zainaugurowano kolejną edycję „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. W 2019 roku na jego realizację, w skali całego kraju, przeznaczono 6 mln złotych.

O szczegółach dotyczących naboru poinformowała dziś Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. W spotkaniu z przedstawicielami mediów wzięli również udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

Obecni byli także koordynatorzy programu: Naczelnik Wydziału Prewencji mł. insp. Piotr Kluz, podinsp.  Alina Pieniążek, sierż. szt. Karolina DykasMariola Kiełboń z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz koordynator wojewódzki Witold Kwaśny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, którzy opowiedzieli o podejmowanych przedsięwzięciach profilaktycznych.

W konferencji uczestniczyła także – w ramach prezentowania dobrych praktyk – Elżbieta Orzech z Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim, które zrealizowało dofinansowany z rządowego programu „Razem bezpieczniej” projekt „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści”.

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” jest największym przedsięwzięciem profilaktycznym w Polsce. W 2019 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy na ten cel łącznie 6 mln złotych. Program ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

Jak podkreśliła wojewoda Ewa Leniart, w 2018 roku w województwie podkarpackim – w ramach programu – dofinansowanie otrzymało 11 projektów na najwyższą w skali kraju łączną kwotę 716 906,00 zł.

Więcej szczegółów o naborze projektów na stronie       Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacja własna – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie