Rusza przebudowa północno – wschodniej części Rynku

INFORMACJA WŁASNA UM W PRZEMYŚLU

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że w związku z przebudową północno – wschodniej części Rynku i planowanymi badaniami archeologicznymi od 18 października zostanie wprowadzona zmiana w istniejącej organizacja ruchu drogowego. Inwestycja jest częścią projektu „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W związku z planowanym wprowadzeniem nowej organizacji ruchu w obrębie przemyskiego Rynku ZDM prosi korzystających z parkingu zlokalizowanego w tym miejscu o usunięcie zaparkowanych pojazdów do wspomnianego 18 października.

Witold Wołczyk UM w Przemyślu