Ryszard Lewandowski nie jest już prezesem Przemyskiego PWiK

Rada Nadzorcza PWiK Sp. z o.o. odwołała Prezesa Zarządu. W piątek 29 marca br. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu podjęła uchwałę o odwołaniu Prezesa Zarządu spółki, Ryszarda Lewandowskiego – „z przyczyn leżących po stronie Ryszarda Lewandowskiego”. Do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa PWiK Sp. z o.o. jego obowiązki pełnić będzie Sekretarz Miasta Dariusz Łapa.

Jak już informowaliśmy 4 marca br. Rada Nadzorcza spółki podjęła decyzję o zawieszeniu Prezesa spółki w wykonywaniu obowiązków na dwa miesiące, do czasu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. W uzasadnieniu uchwały z 29 marca o odwołaniu z zajmowanej funkcji Ryszarda Lewandowskiego, Rada Nadzorcza stwierdza, że nie realizował on obowiązku zawartego w umowie o świadczenie usług zarządzania, jakim jest konieczność opracowywania strategii rozwoju spółki na każdy kolejny rok, począwszy od 2018 roku. Pozostałe uchybienia dotyczą m.in. łamania regulacji wewnętrznych, sprzedaży środków trwałych, niewłaściwego kształtowania i różnicowania wynagrodzeń pracowników, przyznawania premii uznaniowej, likwidacji majątku spółki, czy umarzania zobowiązań. Niestawienie się Prezesa w siedzibie PWiK 29 marca br. w celu wykonania niezbędnych czynności sprawozdawczych, spowodowało konieczność pilnego odwołania Prezesa Zarządu i powołania w jego miejsce osoby uprawnionej do podpisania wspomnianych dokumentów.

Prezydent Miasta zamierza ogłosić konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a do czasu jego rozstrzygnięcia Prezesem PWiK Sp. z o.o. jest Sekretarz Miasta Dariusz Łapa. Jest to czasowe rozwiązanie wynikające z konieczności funkcjonowania Zarządu w spółce.

 

 

Witold Wołczyk

rzecznik prasowy UM w Przemyślu