SESJA RADY MIASTA W PRZEMYŚLU

Dzięki decyzji przemyskich radnych Sąd Okręgowy w Przemyślu powiększy swoją powierzchnię. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu 18 głosami przegłosowano projekt uchwały umożliwiającej zbycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl. Teren mieszczący się przy ulicy Juliana Tuwima otrzyma Sąd Okręgowy w Przemyślu. Mieszkańcy tego terenu sprzeciwili się decyzji radnych argumentując, że od wielu lat domagają się w tym miejscu terenów zielonych wraz z placem zabaw dla dzieci. Głos zainteresowanych nie został zlekceważony i miejscy radni z prezydentem na czele obiecali mieszkańcom, że taki plac zabaw na sąsiednim terenie powstanie. Cenę za jaka zostanie zakupiona działka przez sąd, ustali rzeczoznawca. Podczas sesji, Radni wybierali również w niejawnym głosowaniu ławników sądów powszechnych. Nie obyło się bez ostrej wymiany zdań między radnymi na temat metody i sposobu wybierania osób mających pracować w przyszłości jako ławnicy. Radni podjęli również uchwałę o zmianach w budżecie miasta do końca 2015 roku oraz przegłosowali nowe stawki odholowywania pojazdów z miejsc objętych zakazem postoju pojazdów. W tym dniu również podjęto uchwałę o sposobie i zasadach nabywania na własność lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl.