Spotkanie Prezydiów Sejmu i Bundestagu w Przemyślu

W Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie prezydiów Sejmu oraz Bundestagu. Zaplanowane na 13 czerwca w naszym mieście spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu w Europie na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej i NATO, przyszłości UE, a także wzajemnemu kształtowaniu wizerunków w Polsce i w Niemczech. Obradom przewodniczył Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert.

Sejm reprezentowali również wicemarszałkowie: Małgorzata Kidawa-Błońska, Barbara Dolniak, Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński oraz Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej Szymon Szynkowski vel Sęk. Ze strony niemieckiej w spotkaniu wzięli udział wiceprzewodniczący Bundestagu: Claudia Roth, Edelgard Bulmahn, Ulla Schmidt, Petra PAU, Johannes Singhammer oraz Przewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Thomas Nord.

Politycy rozmawiali także o sytuacji Unii Europejskiej w kontekście Brexitu i kryzysu migracyjnego, o bezpieczeństwie energetycznym w regionie Europy Środkowo–Wschodniej, a także o polityce klimatycznej.

Przed obradami w przemyskiej bibliotece uczestnicy spotkania złożyli wizytę na przejściu granicznym w Medyce – Szeginiach oraz w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Historia polsko-niemieckich kontaktów bilateralnych, w ramach wspólnych posiedzeń Prezydiów Sejmu RP i Niemieckiego Bundestagu, sięga roku 2004. Kolejne spotkania odbywały się w latach: 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 i 2015.

Źródło informacji: sejm.gov.pl

Zdjęcia: Witold Wołczyk