Stanowisko Prezydenta Przemyśla w sprawie cofnięcia zakazu wjazdu na Ukrainę

Pan Ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca przekazał mi wczoraj w godzinach porannych, telefonicznie, informację o cofnięciu zakazu wjazdu na Ukrainę, którą przyjmuję z zadowoleniem. Rozumiem, że X Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie jest ważnym wydarzeniem. Pracownicy mojej kancelarii jasno informowali, że oczekuję pisemnego stanowiska w sprawie zakazu i od jego otrzymania uzależniam swój udział w Forum. Nie rozumiem co w języku dyplomacji znaczy zwrot „pomyłka techniczna”, natomiast wiem co w językach cywilizowanych państw znaczy słowo „przepraszam”.  Zaskakuje mnie również informacja o „pomyłce technicznej” w zestawieniu z uzasadnieniem przekazanym kilka dni wcześniej mediom przez rzeczniczkę SBU a dotyczącym mojej rzekomo wrogiej działalności wobec Ukrainy. Jako Prezydent Miasta Przemyśla i reprezentant jego Mieszkańców mam prawo oczekiwać na pełne wyjaśnienie sprawy i oskarżeń wysuwanych pod moim jak i Mieszkańców Przemyśla adresem, tym bardziej, że jest ona w dalszy ciągu tak w Przemyślu jak i w Polsce niezrozumiała. Liczę, że strona ukraińska zrealizuje swoje zapewnienie o pełnym wyjaśnieniu tego, mam nadzieję jedynie, incydentu.

Prezydent Miasta

Robert Choma