Terytorialsi z Jarosławia odbyli kurs ratownika pola walki – CLS

Żołnierze 34. Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia szkolili się z ratownictwa pola walki na jarosławskim przykoszarowym ośrodku szkolenia – „wandoły”. Było to  obowiązkowe szkolenie żołnierzy Wot-u zajmujących stanowiska służbowe ratowników medycznych w swoich sekcjach.  Kurs CLS  Combat Lifesaver czyli ratownik pola walki przeprowadzony dla żołnierzy – ratowników medycznych 34. Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia.

Prowadzony był przez specjalistów – ratowników, którzy posiadają właściwe uprawnienia, i duże doświadczenie. Kurs ten jest niezbędny do ukończenia drugiego etapu szkolenia specjalisty przez „Terytorialsów”, którzy pełnią funkcję ratowników medycznych w sekcjach lekkiej piechoty. Kurs oparty jest na wytycznych TCCC – tactical combat casualty care – opieka nad rannym w polu walki”, który prowadzony był pod czujnym okiem  porucznika Artura Marszała – dowódcy kompanii oraz ratownika medycznego.

  Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w czasie obowiązkowych zajęć rotacyjnych realizują zagadnienia z ratownictwa medycznego. Na prowadzących wyznaczani są żołnierze z wykształceniem medycznym, doświadczeniem, jak również osoby, które ukończyły kursy z kwalifikowanej pierwszej pomocy. W czasie zajęć instruktorzy skupiają się przede wszystkim na praktycznym wykonywaniu czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Intensywność zajęć oraz ich praktyczność dodaje „Terytorialsom” pewności siebie . W czasie pokoju „Terytorialsi” realizują między innymi zadania zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W razie wystąpienia działań wojennych WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich.