VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP

W ubiegła niedzielę  w Orłach odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu przemyskiego, w których wystartowało łącznie 18 drużyn:      1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „ Dziewcząt” , 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze „Chłopców”, 6 drużyn kobiecych ( grupa C ), oraz 9 drużyn męskich ( grupa A ). Po weryfikacji dokumentów 2 drużyny z grupy A nie zostały dopuszczone do startu w zawodach. Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Przemyślu st. bryg. Tadeusz Kudyba, a Sędzią Głównym zawodów był bryg. Wojciech Domagalski. Organizatorami zawodów byli :Starosta Przemyski, który objął zawody honorowym patronatem, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu oraz Urząd Gminy Orły. Zawodnikom kibicowali nie tylko członkowie ich rodzin i mieszkańcy gminy Orły ale również przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz służb mundurowych. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy medyczni z Grupy Ratownictwa PCK Przemyśl pod kierownictwem Łukasza Szarugi.

Kolejność  pierwszych miejsc w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa MDP „Dziewczęta”

  1. OSP Niziny

Grupa MDP „Chłopcy”

  1. OSP Niziny
  2. OSP Bolestraszyce

Grupa C

  1. OSP Kniażyce
  2. OSP Kupiatycze
  3. OSP Niziny

Grupa A

  1. OSP Bolestraszyce
  2. OSP Wyszatyce
  3. OSP Ujkowice                                                              RELACJA FILMOWA Z WYDARZENIA WKRÓTCE NA STRONIE