ZMIANY W OPŁATACH ZA PARKOWANIE

W Przemyskim magistracie odbyła się  konferencja prasowa Prezydenta Miasta z udziałem przedstawicieli Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej. Tematem spotkania były propozycje zmian w opłatach za parkowanie w strefach płatnego parkowania w naszym mieście. Oto fragmenty tego spotkania.