W SEJMIE okręg 22 PODKARPACIE REPREZENTUJĄ …

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Marek KUCHCIŃSKI
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Anna SCHMIDT-RODZIEWICZ
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Piotr URUSKI
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Piotr BABINETZ
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Andrzej MATUSIEWICZ
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Stanisław PIOTROWICZ
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Bogdan RZOŃCA
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Marek RZĄSA
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Joanna FRYDRYCH
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Mieczysław KASPRZAK
Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” Wojciech BAKUN