Współzałożycielka Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego w Przemyślu – Krystyna Gierula nie żyje

Z głębokim żalem  informujemy o śmierci współzałożycielki Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego Krystyny Gieruli, która w latach 1982-1986 była opiekunem Klubu. Przez  kilka lat była również instruktorem w Wojewódzkim Domu Kultury w Przemyślu. W 1983 r. nawiązała współpracę z Krakowskim Domem Kultury, następnie z podobnymi klubami z Warszawy i Łodzi.

Od 1980r. brała czynny udział w wystawach w całej Polsce oraz za granicą (Anglii, Słowacji). Jej obrazy znajduj się także w Toronto. Za całokształt pracy artystycznej otrzymała szereg nagród i wyróżnień m.in. w Dorocznym Konkursie o Nagrodę „Karo” (1984r.) – wyróżnienie, w Czerwcowych Prezentacjach Plastycznych w Przemyślu (1988r.) – III nagroda, w Ogólnopolskim Plenerze w Krynicy Morskiej (1989r.) – wyróżnienie, w II Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej w Przemyślu (2009r.) – wyróżnienie.

Urodziła się i mieszkała w Przemyślu, z którym była bardzo związana.  Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz Zasłużony dla Miasta Przemyśla.

W ubiegłym roku uroczystości IV Podkarpackich Imienin Krystyn w Przemyślu,  rozpoczęto otwarciem wystawy jej prac malarskich.  Krystyna Gierula  była zawsze uśmiechnięta,  pełniej energii i taką ją wszyscy zapamiętamy.

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci matki i babci. „Nasze serca Jej nie zapomną, myśli nie wymażą, wspomnienia zawsze powracać będą…”