WYSTAWA MALARSTWA WŁADYSŁAWA ZYCHA „FRAKTALE C.D.”

Władysław Jan Zych urodził się w Medyce pod Przemyślem i tam obecnie mieszka. Emeryt, śpiewał w Chórze Archidiecezjalnym „Magnificat” w Przemyślu z którym koncertował w Rzymie. Spotkania z Papieżem, a także obecność na jego pogrzebie wywarły ogromny wpływ na jego wnętrze. To właśnie od tej pory zaczął pisać wiersze o miłości, przyrodzie,  patriotyczne i religijne. Brał udział w III Edycji Konkursu Poetyckiego „ W hołdzie Janowi Pawłowi II – Wielkiemu Polakowi „ organizowanym przez Klub osiedlowy „ Salezjańskie” PSM. Otrzymał III nagrodę za wiersz pt. Pożegnanie. Natomiast w Jarosławiu w IX Regionalnym Konkursie Recytatorskim i Poetyckim im. Jerzego Hordyńskiego otrzymał wyróżnienie. Zadebiutował w konkursie IX Wojewódzkie Biennale rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy w Rzeszowie, w którym otrzymał wyróżnienie za pracę – „ Syn Boży i Duch Święty ”.   Wystawiał swoje prace w Przemyślu, Jarosławiu, Zakopanem, Brekowie/Węgry/, Humennem/Słowacja/ i Medyce. Jest też autorem popiersia Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego i Matki Teresy z Kalkuty. Figura Św. M.M. Kolbe jest w Albanii wraz z figurą Chrystusa na krzyżu. Jego rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego pokaźnych rozmiarów zdobi przedsionek nowego kościoła parafialnego w Medyce. Od kilku lat rzeźbi i maluje. Za prace w czarnej olsze / rycerze Mieszka I / na V Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej otrzymał wyróżnienie, a na VI drugą nagrodę w dziedzinie malarstwa. W kolejnych edycjach tego przeglądu VIII i IX nagrodzony w dziedzinie malarstwa. Jest autorem własnej techniki płaskorzeźb ikon. Dwie prace obraz olejny Chrystusa z Kantonu Krwawe Oblicze i płaskorzeźba Chrystusa zdjęcie z krzyża znajduje się w Kurii u ks. Biskupa Józefa Michalika. Wiele prac znajduje się w zbiorach prywatnych. 31 sierpnia 2019 w pod przemyskiej Medyce otworzył swoją Galerię Autorską „ Moje Pasje”, galeria mieści się w rodzinnym domu artysty. Kilka dni po tym wydarzeniu została otwarta wystawa w salach wystawowych Przemyskiego Zamku pod tytułem Władysław Zych „FRAKTALE C.D.” Z tej właśnie wystawy prezentujemy materiał filmowy.

Tekst  – kurator wystawy Elżbieta Cieszyńska PCKiN ZAMEK