XI Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat”

Z inicjatywy Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, 27 lutego br. w Przemyślu, w Zamku Kazimierzowskim odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat”. Wśród zaproszonych gości byli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Rady Ministrów Piotr Naimski, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Paweł Kukiz Przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz’15, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Jerzy Kwieciński, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP Bogdan Rzońca, Prezes TVP Jacek Kurski oraz przedstawiciele parlamentów Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy oraz wiele niemniej znakomitych osobistości.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony został bezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Moderatorem panelu był Piotr Naimski,  Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Głos zabierali Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Przewodniczący Parlamentarnego Klubu Kukiz’15 – Paweł Kukiz i Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Izabela Kloc oraz Wiceprzewodniczący Senatu Republiki Czech Přemysl Sobotka, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Jurynec. Tematami były m.in.  bezradność Europy wobec uchodźców, kryzys europejskich wartości oraz szkodliwość europejskiej biurokracji. Dyskutowano również o bezpieczeństwie energetycznym, potrzebie zmniejszenia uzależnienia od importu gazu, ropy i węgla. Krytycznie odniesiono się również do niemiecko-rosyjskiego projektu Nord Stream. Przewodnicząca Izabela Kloc mówiła o idei Międzymorza, możliwości połączenia naszych krajów drogą wodną poprzez kanał Dunaj – Odra, zaś Richard Hörcsik o silnych związkach partnerskich między naszymi krajami i realnym wymiarze współpracy, czego dowodem jest zainicjowana przez Marszałka Marka Kuchcińskiego droga Via Carpatia – S19.

Drugi panel poświęcony został min. rozwojowi infrastruktury. Prowadzący europoseł Tomasz Poręba mówił o wielkiej roli Via Carpatii. Debatowano także o dotychczasowych zaniedbaniach dotyczących żeglugi śródlądowej i wielkim potencjale rozwojowym karpackich rzek. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że priorytetami współpracy są: poprawa infrastruktury, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy i turystyka.

Prowadzącym trzeci panel był Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,  a tematem były płaszczyzny współpracy ekonomicznej, turystycznej i ekologicznej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej Marian Banaś, mówił o usprawnianiu działań celnych i realizacji reformy administracji skarbowej i celnej w Polsce podkreślając, że skuteczne działania służby celnej sprzyjają przedsiębiorczości. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski przedstawił działania w zakresie realizacji planu zrównoważonej turystyki. Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele samorządów, którzy podkreślali priorytetowy dla regionu rozwój korytarzy transportowych mających wzmocnić konkurencyjność gospodarczą i pozytywnie wpłynąć na rozwój regionu. Zwrócono również uwagę na ochronę dziedzictwa narodowego. Przedstawiono wspólne inicjatywy w dziedzinie kultury jak np. odbudowę obserwatorium na Górze Pop Iwan na Ukrainie. Wspomniano o roli Doliny Lotniczej, kontynuacji podkarpackich tradycji sprzed II wojny, kiedy to region był wielkim graczem na światowym rynku producentów lotniczych konstrukcji.

Czwarty panel z udziałem m.in. Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Dziedziczaka, dotyczył współpracy kulturalnej i informacyjnej. Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski przedstawił pomysł na 24-godzinną środkowoeuropejską telewizję w języku angielskim.

Podsumowując konferencję Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński zaznaczył, że wciąż poszukujemy różnych form współpracy po to, by podnieść poziom życia na Podkarpaciu.

UM