XI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura-Kultura

W Arboretum odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe Natura-Kultura, którego celem było poznanie współczesnych trendów w kulturze i sztuce ogrodowej. W seminarium uczestniczyli wykładowcy wyższych uczelni, pedagodzy sztuki, architektury krajobrazu, artyści zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Twórczym Wiklina oraz zaproszeni goście z Ukrainy i Słowacji. Uczestnicy seminarium wygłaszali wykłady, przedstawiali filmy, zdjęcia i prezentacje multimedialne wszystkim zainteresowanym.

Podsumowaniem XI Międzynarodowego Seminarium Naukowego Natura –Kultura było zaprezentowanie osiągnięć artystycznych przez uczestników warsztatów na wystawie czasowej Interpretacje przestrzeni 2016. Każdy artysta opowiadał o swojej pracy i przedstawiał swój własny punkt widzenia. Kuratorem wystawy prac artystów z polski i zagranicy, którą obecnie można ogladać w Arboretum Bolestraszyce byli Elżbieta Piórecka i Marek Sak.