XVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

Ostatnia w tym roku, ale bardzo ważna dla przyszłości mieszkańców Przemyśla, sesja rady miasta wywołała burzliwą dyskusję. Miłym akcentem, który wprowadził wszystkich zebranych w atmosferę zbliżających się świąt, była wizyta i występ dzieci z przedszkola miejskiego nr 19 w Przemyślu. Podczas obrad, nim doszło do przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2016 r., przemyscy radni przyjęli dwie rezolucje. Pierwszą w sprawie ulokowania siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Wolnym Królewskim Mieście Przemyślu oraz drugą w sprawie budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Kolejny punkt to uchwała budżetowa i tej części szczególnie się przyjrzeliśmy.

 

 

 

 

 

 

część 1.

część 2.

część 3.