XXI Olimpiada Wiedzy I Umiejętności Budowlanych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych  jest jedną z olimpiad zawodowych w której uczniowie technikum mają okazję podczas kolejnych trzech etapów eliminacji zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe często wykraczające poza zakres podstawy programowej. Przyświeca jej idea motywowania młodzieży do rozwoju i  doskonalenia zawodowego  oraz  kontynuowania kształcenia na uczelniach wyższych związanych
z budownictwem. Głównym organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Nad poziomem merytorycznym
i przebiegiem olimpiady w kraju pieczę sprawuje Komitet Główny. Zawody okręgowe organizowane są przez 12 Komitetów Okręgowych. Siedzibą VII Komitetu Okręgowego (rzeszowskiego) jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Zawody okręgowe XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych II stopnia
w całym  kraju przeprowadzono 3 marca 2018r. W  okręgu VII w Rzeszowie przystąpiło do nich 91 uczniów z 22 szkół wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Podobnie jak w latach ubiegłych oprócz przedstawicieli szkół  budowlanych z Podkarpacia przybyli uczniowie
z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Tegoroczne eliminacje odbyły się
w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie, gdzie stworzono dobre warunki do współzawodnictwa młodzieży szkół budowlanych. Uczniowie rozwiązywali zadania otwarte w dwóch częściach A i B mając 120 minut na każdą z nich. Zakodowane zadania przygotowane poza systemem szkolnym oceniał Zespół Sprawdzający  Centralnego Jury Zawodów rekrutujący się z pracowników naukowych  Politechniki Rzeszowskiej, któremu przewodniczył. dr hab. inż. Lecha Lichołai, prof. PRz. Gospodarze, Zespół Szkół Nr 1
w Rzeszowie zadbali o przyjazną atmosferę podczas wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami opiekunami uczniów i zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami stowarzyszeń budowlanych: Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Rzeszowie.

Komitet Główny w Warszawie po odtajnieniu oceny prac ustalił listę klasyfikacyjną na zawody centralne. Z naszego okręgu do zawodów centralnych zakwalifikowało się 8 uczniów: Bartłomiej Wójcik i Kacper Guzik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli (nauczyciel opiekun-Marcin Kapuściński), Arkadiusz Starościk
z Zespołu Szkół Budowlanych im. Kr. Kazimierza Wielkiego w Jaśle (nauczyciel opiekun – Mariusz Myśliwiec), Wiktor Pęcak i Bartłomiej Kokoszka z Zespołu Szkół Budowlanych
w Tarnowie (nauczyciel opiekun- Jacek Kułaga) oraz Wojciech Górski, Łukasz Ojczyk
i Krystian Tokarz z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie (nauczyciel opiekun- Jacek Kułaga i Bartłomiej Zawisza).

Uroczyste podsumowanie etapu okręgowego XXXI Olimpiady zorganizowano
5 kwietnia 2018roku na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. P.Rz, Dziekan WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej, Grzegorz Dubik Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Izabela Pyra Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i przedstawiciele firmy Solbet Kolbuszowa S.A.: Stanisław Salach – Dyrektor ds. Produkcji i Zaopatrzenia oraz Dominik Nowak. Obecni byli nauczyciele akademiccy, członkowie Zespołu Sprawdzającego Centralnego Jury Zawodów i jego Przewodniczący dr hab. inż. Lech Lichołai,prof. PRz, a także członkowie Komitetu Okręgowego OWiUB. Uczniowie – laureaci zawodów okręgowych przybyli na uroczystość z nauczycielami opiekunami przygotowującymi ich do olimpiady
i dyrektorami szkół. Nie zabrakło przedstawicieli mediów.

Najlepszym 10 uczestnikom zawodów okręgowych wręczono dyplomy i nagrody.
Uhonorowano też najlepsze szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli (I miejsce), Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie (II miejsce) i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie (III miejsce). Wyróżniono Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie (IV miejsce)
i Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu (V miejsce).

 

Spotkanie na Politechnice Rzeszowskiej miało niezwykle uroczysty charakter. Cenne nagrody ufundowali sponsorzy: Podkarpacka Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa, firma SOLBET Kolbuszowa S.A., Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna oraz Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA Sp. z o.o. Oprócz gratulacji i nagród była też okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej, stowarzyszeń budowlanych, pracodawcami, nauczycielami i dyrektorami szkół budowlanych.

Laureaci z okręgu rzeszowskiego zaprezentowali wysoki poziom umiejętności zawodowych w finale centralnym XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, który odbył się w dniach 12-14.04.2018 roku w Zielonej Górze. W zawodach rywalizowało
82 uczniów technikum z 41 szkół w Polsce. Nasi reprezentanci odnieśli duży sukces, wszyscy zdobyli tytuł laureata XXXI OWiUB. Bartłomiej Wójcik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli zajął III miejsce, wysokie V miejsce zajął Wiktor Pęcak z Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie. W pierwszej dziesiątce rankingu szkół znalazły się dwie z naszego okręgu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli -7 miejsce i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie – 8 miejsce. Duża w tym zasługa nauczycieli opiekunów przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadzie Należy podkreślić, że wysokie wymagania stawiane wobec uczestników zawodów olimpijskich doceniają uczelnie wyższe, które preferują finalistów i laureatów Olimpiady podczas rekrutacji na studia wyższe. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest też jedną z olimpiad zawodowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego[1], zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE.

dr n. społ. mgr inż. Barbara Rusinek

Przewodniczący Komitetu Okręgowego

Pełnomocnik Komitetu Głównego

O.W. i U

Konsultant PCEN w Rzeszowie