„UKRYTE” – wystawa Aleksandry Stępniak

W galerii Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbył się wernisaż wystawy Aleksandry Stępniak – ” UKRYTE „. Autorka jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli – klasy fortepianu, Wydziału Elektroradiologii, AGH Kraków, Psychologii Interakcji w Lublinie, Socjologii oraz Projektowania Graficznego PWSW Przemyślu. Jak sama mówi o sobie – „Pomiędzy bodźcem i zachowaniem jest przestrzeń. W tej przestrzeni jest miejsce na wybór odpowiedzi. Ten wybór to nasz rozwój i wolność”. Należy do Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego. Uprawia malarstwo, rysunek, collage, fotografię. Jest zafascynowana ekspresjonizmem abstrakcyjnym, co ma odniesienie w pracach malarskich artystki. Żywioł kolorów, możliwości nawarstwiania się plam, skłębione linie, stanowią integralną część wypowiedzi malarskiej. W swojej twórczości używa zestawień rożnych faktur, jak i wielu technik malarskich, często mieszanych. Korzysta z barwnych podłoży malarskich, dużo eksperymentuje. Jest ciekawa doświadczeń w technikach graficznych, rysunkowych. Transformuje zdobyte umiejętności na potrzeby własnego warsztatu. Czasami prace malarskie są wynikiem obserwacji różnych stanów natury, interpretacji realnych kształtów, kolorów. Innym razem, pojawia się świat surrealistycznej abstrakcji, symbolizmu, wyrafinowanego piękna. Ciekawa jest również „zabawa” tytułami obrazów, w której autorka wykorzystuje eksperyment myślowy. Uważa, że jest on bardziej elegancki, niż rzeczywistość. Czasem wymaga wymyślenia czegoś, co jest mało prawdopodobne, albo nawet niemożliwe. Jednakże ma on na celu pomóc nam myśleć i widzieć, a nie opisywać rzeczywistość. Stanowi pewien rodzaj prowokacji, bodźca do dalszych przemyśleń w połączeniu z obrazem. Wyobraźnia bez rozumu to zwykła fantazja, zaś rozumowi niezbędna jest karma wyobraźni. Aleksandra często uczestniczy w plenerach, warsztatach malarskich, wystawach zbiorowych i indywidualnych. Prace artystki można oglądać w salach wystawowych Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu do połowy maja 2018 roku.