XXIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

Dwudziesta dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Przemyślu z pozoru była podobna do innych, a jej program  bogaty w projekty uchwał. Jednym z nich był projekt o wzniesieniu kolejnego pomnika,  wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, przyspieszenie akceptacji  projektów dotyczących programów unijnych na podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w przemyskich szkołach i aktywizacji osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kolejnym projektem była możliwość przesunięcia pieniędzy z jednych zadań na inne, m.in. zwiększenie dochodów i wydatków przemyskich szkół różnych szczebli, aby  pod koniec roku, znowu nie zabrakło pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli. Nikt się nie spodziewał, że najwięcej emocji przysporzy punkt, wolne wnioski i zapytania. Wyjątkowy termin, który nie kolidował z innymi obowiązkami sprawił, że w sesji Rady Miasta mógł uczestniczyć Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz, który zabrał głos podczas obrad. Ataki na siebie opozycji i partii rządzącej tego dnia nie miały końca. Podczas sesji jedna z uchwał mówiąca o wzniesieniu kolejnego pomnika w mieście, wprawdzie została przegłosowana bez problemu dzięki arytmetyce politycznej jednak bez akceptacji komisji budżetu  i finansów. Co się stanie z projektem kolejnego monumentu upamiętniającego wydarzenie historyczne nie do końca  związane z naszym miastem to się okaże podczas sesji budżetowej, wtedy dyskusja na pewno powróci i zapadną decyzje o ewentualnym wydaniu pieniędzy na kolejny pomnik.