Zachęcamy do starania się o status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”

Od 1 lutego br. trwa nabór ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Organizatorzy zapraszają do współpracy:

Green Velo
  • OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
  • ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
  • OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
  • INFORMACJE TURYSTYCZNE;
  • POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), oraz położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Vel (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki do Regulaminu współpracy).

Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl a także na stronie www.turystyka.wrotapodkarpackie.pl

Termin rozpoczęcia naboru: 1 luty 2017 r. godzina 15:00

Termin zakończenia naboru: 28 luty 2017 r. godzina 15:00

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:

  • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II „Regulamin współpracy”;lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikami 1a-e i 2a „Regulamin współpracy”);
  • terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego (decyduje data wysłania zgłoszenia);
  • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII „Regulaminem współpracy” załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację uzasadniającą decyzję na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone do dnia 15 kwietnia 2017 r. na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V „Regulaminem współpracy” w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie do 31 stycznia 2018 r. a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 12 rozdział V „Regulaminem współpracy”.

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie „Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl” zwanym dalej „Regulaminem współpracy”.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją i wysłać na adres mailowy [email protected], osobą odpowiedzialną za nabór jest: Kinga Aleksandrowicz – Kostępska, tel. 17 747 66 16.

Miejski Serwis Informacyjny – UM