Zaplanujmy wspólnie przyszłość Powiatu Przemyskiego!

Powiat przemyski przygotowuje strategię rozwoju. Zachęca mieszkańców do konsultacji.

Zaplanujmy wspólnie przyszłość – apelują władze Starostwa Powiatowego w Przemyślu
i zachęcają mieszkańców do wspólnego tworzenia Programu Rozwoju Powiatu Przemyskiego pn. Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego. Rozpoczęły się konsultacje
w formie ankiety elektronicznej z mieszkańcami.

W strategii określone zostaną kierunki rozwoju gospodarczego, edukacyjnego, inicjatyw lokalnych, komunikacji, infrastruktury drogowej. Zaplanowane zostaną działania strategiczne związane
z rozwojem społecznym, planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska. Władze powiatu liczą na opinię mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych; chcą, żeby jak najwięcej ludzi zainteresowało się strategią. Pozwoli to z jednej strony na zdiagnozowanie obszarów problemowych,
a z drugiej kluczowych potencjałów powiatu.

Dokument przedstawiający wizję, misję, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działania dotyczące rozwoju powiatu będzie obowiązywał do 2025 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące ankiety Program Rozwoju Powiatu Przemyskiego pn. Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego na lata 2020-2025 dostępne są na stronie Powiatu (www.powiat.przemysl.pl).

Wypełnienie ankiety będzie stanowiło aktywny wkład w opracowanie strategii oraz pozwoli na uwzględnienie rzeczywistych potrzeb mieszkańców powiatu. Badanie pozostanie poufne, wyniki będą reprezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wyniki ankiety zostaną przedstawione w formie raportu i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Badanie ankietowe trwa od dnia 01.12.2020 r. do 15.12.2020 r.

Strategia będzie wyznaczała przyszłe kierunki rozwoju Powiatu, a także priorytety w zakresie działalności władz samorządowych. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Strategia odpowiadała rzeczywistym potrzebom i preferencjom mieszkańców. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy atrakcyjności Powiatu oraz poprawy życia na jego terenie. Zależy nam na Państwa opinii, ponieważ dzięki niej będzie możliwe opracowanie dokumentu, który będzie obiektywnie diagnozował sytuację społeczno-gospodarczą Powiatu oraz w lepszym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańcówJan Pączek, Starosta Przemyski.

Link do ankiety: https://bit.ly/3ll0DlA