„Zaprzyjaźnij się z książką” – prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

Któż z nas nie kocha urokliwego Krakowa. Pytanie z rodzaju retorycznych. Kolejna odsłona cyklu „Zaprzyjaźnij się ….” właśnie tam nas przenosi. Rozmowa z profesorem Eugeniuszem Dubielem na terenie Arboretum i jego zaproszenie do swojego domu w Krakowie. Historia, człowieka ciekawego botanicznego świata i jego uroczej żony Zofii, również botanika ale w filmie odsłaniająca swoją inną wielką pasję jaką jest malarstwo. Pani Zofia w swoich wielu obrazach zatapia się w plenerach Arboretum.  Przenosi urocze plenery Bolestraszyc na płótno i papier.  Profesor dr hab. Eugeniusz Dubiel pracował w  Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest autorem  wielu artykułów naukowych i popularno – naukowych, współredaktorem naukowym „Mapy roślinności Krakowa”.  Badania naukowe prowadził nawet na Spitsbergenie gdzie dwa dni polarne trwały 6 miesięcy, posłużyły mu do habilitacji. Napisał opracowania o wartościach przyrodniczych Bronowic Małych, angażował się w powstanie Parku kulturowego w Bronowicach, aby ochronić jedną z najbardziej urokliwych części miasta, dzielnicy, w której mieszka od ponad 50 lat.