Zarząd Województwa Podkarpackiego na wyjazdowym posiedzeniu

300 mln złotych już trafia do regionu przemyskiego, a niebawem ruszą kolejne inwestycje o wartości 380 milionów. Zarząd województwa na wyjazdowym posiedzeniu dokonał podsumowania unijnych i samorządowych przedsięwzięć w Przemyślu oraz w powiecie przemyskim. Mówiono także o planowanych projektach, które będą mieć znaczący wpływ na rozwój tego obszaru. Posiedzenie zarządu miało charakter otwarty, wzięli w nim udział zaproszeni goście, m.in. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz wojewoda Ewa Leniart, a także władze miasta – prezydent Robert Choma i jego zastępca Janusz Hamryszczak. W posiedzeniu uczestniczyli również wicewojewoda Lucyna Podhalicz. Obecny był także przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś oraz radny Jerzy Borcz, szef komisji budżetu. Obrady poprowadził marszałek Władysław Ortyl, a zarząd reprezentowali Piotr Pilch i Stanisław Kruczek.

Rozpoczynając posiedzenie marszałek Ortyl omówił, jakie środki są kierowane do regionu przemyskiego zarówno z programów unijnych, jak również z budżetu województwa. A jest to ok. 300 mln złotych. Są to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także z dotacji budżetowych województwa na ochronę zabytków i służbę zdrowia.

Marszałek wiele miejsca poświecił inwestycjom i zadaniom realizowanym w Przemyślu przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach RPO w mieście i powiecie zostało podpisanych 147 umów, a dofinansowanie unijne na te przedsięwzięcia wynosi ponad 175 mln złotych.

Do regionu przemyskiego trafiły również pieniądze z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś -Ukraina, w sumie 9 mln euro.

Marszałek Władysław Ortyl mówił o już realizowanych inwestycjach m.in. w sferze zdrowia, komunikacji, modernizacji energetycznej budynków czy ochronie zabytków. Na to ostatnie zadanie oprócz środków unijnych samorząd województwa przekazał także własne środki w wysokości blisko 900 tys. zł.

Wśród ważnych dla miasta i powiatu zadań, które są realizowane marszałek wymienił Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji czy przebudowę drogi wojewódzkiej 885 z Przemyśla do granicy państwa, a także działania dotyczące reorganizacji szpitala wojewódzkiego.

Najwięcej uwagi marszałek poświęcił jednak planowanym zadaniom, wśród których wymienił dalsze inwestycje w sferze zdrowia w szpitalu wojewódzkim, szczególnie rozwoju kardiologii. Dodał, że samorząd chce także w ciągu najbliższych kilku lat skierować 5 mln złotych na doposażenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Mówił również o niezwykle ważnej inwestycji drogowej, a mianowicie o rozbudowie drogi powiatowej Przemyśl – Arłamów – Ustrzyki, która miałaby stać się komunikacyjnym oknem w kierunku Bieszczad.

– Ta droga jest priorytetem i chcemy z niej zrobić drogę wojewódzką. Będzie to bardzo bezpieczna, biegnąca poza zabudowaniami, szybka trasa w Bieszczady – mówił marszałek Ortyl.

Marszałek mówił również o planach dotyczących dalszego rozwoju Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz innych ofert turystycznych miasta. Poinformował, że samorząd województwa chce przejąć zbiory Towarzystwa Naukowego i zająć się nimi przy wsparciu muzeum.

– Te planowane inwestycje, które chcemy zrealizować w Przemyślu to jest kwota ok. 380 mln złotych – informował marszałek Władysław Ortyl.

Podczas obrad głos zabrali także członkowie zarządu Piotr Pilch i Stanisław Kruczek. Piotr Pilch, jako mieszkaniec Przemyśla informował, że miasto traci funkcje miejskie i wymaga dużego wsparcia, gdyż bardzo spada liczba mieszkańców Przemyśla, a płace są alarmująco niskie. Mówił także o wsparciu rządowym dla przemyskiej uczelni w wysokości 14,5 mln, które ma pomóc w jej rozwoju.

Członek zarządu Stanisław Kruczek podkreślał, że najbardziej znaczącą inwestycją dla regionu przemyskiego będzie budowa drogi w Bieszczady. Omówił także sprawy dotyczące funkcjonowania szpitala wojewódzkiego w Przemyślu.

Obecny na posiedzeniu Marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił z kolei o konieczności wzmocnienia Przemyśla w różnego rodzaju instytucje państwowe.

– Od szeregu lat jest niedocenienie wyzwań, jakie stoją wobec miast położnych wzdłuż całej granicy Unii Europejskiej. A silne ośrodki administracyjno-handlowe przy wschodniej granicy UE, są z punktu widzenia naszego państwa bardzo ważne – mówił marszałek Marek Kuchciński.

Posiedzenie zarządu zakończył briefing prasowy z udziałem marszałka, członków zarządu, przewodniczącego sejmiku województwa oraz zastępcy prezydenta Przemyśla.

tekst / foto – Urząd Marszałkowski woj.Podkarpackiego