ZBRODNIA I KARA

W restauracji Monarchia 19 września 2015 roku został wystawiony  prapremierowy spektakl jednoaktowej komedii Michaiła Zoszczenki pt. Zbrodnia i kara.
W sztuce zagrali aktorzy amatorzy, członkowie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu.
Rolę GORBUSZKINA zagrał Tadeusz Tłuścik, ŻONĘ GORBUSZKINA Maria Żemełko, BRATA ŻONY – Janusz Szabaga, SĄSIADA Stanisław Paluch, BANANOWA Wiesław Zaręba, CZERWONOARMISTĘ Marcin Kawecki, HANDLARZA Mieczysław Szabaga, który jednocześnie sztukę reżyserował.
Na zaaranżowanej w restauracji Monarchia scenie artyści sztuką teatralną uświetnili spotkanie po latach absolwentów Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu.

Szczególnie ciepło występ odebrała pani Stanisława Dembicka – wychowawca klasy, kiedy w spektaklu zobaczyła swoją uczennicę Marię Żemełko.