Zgaś telewizor, czytaj Herberta

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Rokiem Zbigniewa Herberta. W niecodzienny sposób postanowili go zakończyć członkowie przemyskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Zaprosili do czytania wierszy poety samorządowców i działaczy kultury podczas sesji Rady Miejskiej odbywającej się 17 grudnia.

Wiersze Zbigniewa Herberta w sali obrad przemyskiego magistratu czytali m.in. Prezydent Miasta Wojciech Bakun, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Sawicka, były Prezydent Robert Choma, przemyski poeta Mateusz Pieniążek, a także sam prezes Stowarzyszenia Mieczysław Szabaga.

Posłowie ustanawiając Rok Herberta podkreślili wartości, z którymi łączy się jego poezja: „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.

W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.

Informacja własna UM, zdjęcia UM