Zgoda na odwołanie Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu

Podczas nadzwyczajnej XXI sesji Rada Miasta Przemyśla zgodziła się na odwołanie Grażyny Stojak ze stanowiska Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. Na salę obrad przybyło 16 radnych, była to liczba wystarczająca do prowadzenie obrad. Pojawili się wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia dla Przemyśla, jeden radny niezależny oraz jeden przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Radni, którzy opuścili salę obrad podczas ostatniej sesji nie przyszli, a więc decyzję podjęto pod nieobecność radnych Platformy Obywatelskiej, w tym Grażyny Stojak.

Za wnioskiem o odwołanie Grażyny Stojak ze stanowiska Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, z którym wystąpiła do Rady Miasta Przemyśla Wojewoda Podkarpacki, głosowało 13 radnych, dwóch głosowało przeciw odwołaniu, jeden z radnych nie wziął udziału w glosowaniu.

W czasie dyskusji Ryszard Kulej z SLD przypomniał wprowadzoną w przemyskiej radzie zasadę sprzed wielu lat zobowiązującą do niewyrządzania sobie wzajemnie krzywdy i przypomniał, że do tej pory panowała solidarność i radni w podobnych głosowaniach takiej zgody nigdy nie dali. Do dyskusji włączył się Maciej Karasińaski z PiS, który uznał tą wypowiedź za skandaliczną. Jego zdaniem radni nie powinni zasłaniać się immunitetem i koleżeństwem w Radzie.