Znamy wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2022 – konferencja prasowa

Zgodnie z harmonogramem Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zakończyła dzisiaj (20 października) swoją pracę. Tym samym możemy podać oficjalne wyniki głosowania mieszkańców Przemyśla na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2022 rok.

Liczba oddanych głosów była oczywiście rekordowa, co najlepiej świadczy o zaangażowaniu przemyślan w tę formę uczestniczenia przy podejmowaniu ważnych decyzji przez samorząd miasta.

Przypomnijmy, że do ustalonego terminu wpłynęło 85 propozycji zadań (I kategoria – 20 projektów, II kategoria – 32 projektów, III kategoria – 33 projektów). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalno – prawnej Komisja zaakceptowała 59 projektów zadań i odrzuciła wraz z uzasadnieniem 26 projektów zadań:

I kategoria – 12 zaakceptowanych, 8 odrzuconych,
II kategoria – 21 zaakceptowanych, 11 odrzuconych,
III kategoria – 26 zaakceptowanych, 7 odrzuconych.

Do Komisji Gospodarki Miejskiej wpłynęło 12 odwołań, 1 odwołanie rozpatrzono pozytywnie, 11 odwołań rozpatrzono negatywnie
Do głosowania zostało więc dopuszczonych łącznie 60 projektów zadań: w kat. I – 12, w kat. II – 21, w kat. III – 27.

szczegółowy wykaz projektów