Menu Główne

środa, 25 listopada, 2015

 

Elżbieta Łukacijewska promuje podkarpacką Dolinę Lotniczą

W dniu 16 listopada 2015 r. Elżbieta Łukacijewska na specjalne zaproszenie holenderskiego eurodeputowanego, Lamberta van Nisterlooya, wzięła udział w wyjeździe przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej do regionu Północnej Brabancji w Holandii. Tematem przewodnim wizyty były zagadnienia związane z inteligentnymi specjalizacjami (smart specialisations) w regionach Holandii oraz w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia. Region Brabancji Północnej jest prekursorem w zakresie smart specialisations w Holandii, a fundusze pozwalające na rozwój w tym kierunku pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), co pozwoliło na zwiększenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego na tym obszarze. ProgramCzytaj Więcej


„Służba oczami funkcjonariuszy w Bieszczadzkim Oddziale SG”

Laureaci konkursu filmowego zostali wyłonieni. Konkurs filmowy pt. „Służba oczami funkcjonariuszy ” został ogłoszony w czerwcu bieżącego roku.  Założeniem regulaminowym było pokazanie w dowolnej konwencji, gatunku i technice służby pełnionej przez funkcjonariuszy na podkarpackiej granicy państwowej. Udział w konkursie mogli wziąć funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Jury Konkursu Filmowego „Służba oczami funkcjonariuszy ” wyłoniło dwóch laureatów , którzy zdobyli ex aequo pierwsze miejsce: mł. chor. SG Adrian Orłowski – z Placówki SG w Czarnej Górnej i mł. chor. SG Grzegorz Masio – funkcjonariusz z Wydziału Zabezpieczenia Działań. W dniu dzisiejszym 25 listopada Komendant oddziału SG płkCzytaj Więcej


VI edycja kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

Rusza kolejna edycja ogólnoświatowej kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. W ramach akcji, popierający tę ideę noszą białą wstążkę, będącą symbolem kampanii. Niniejsza akcja prowadzona jest po raz szósty na terenie miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. Obecnie organizatorzy starają się rozpropagować idę kampanii na terenie całego województwa podkarpackiego. Ta społeczna inicjatywa została stworzona przez mężczyzn i jest głównie adresowana do nich. Zmierza do włączenia mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Biała Wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet  i  powstrzymania  się od wszelkich form jej stosowania.Czytaj Więcej


W SOBOTĘ WIELKI FINAŁ GŁOSUJEMY NA KRZYSZTOFA

Dzięki Waszym głosom, Nasz Krzysztof z Przemyśla zakwalifikował się do finału szóstej edycji programu the Voice of Poland  TVP. Głosujmy, zapewnijmy Krzysztofowi zwycięstwo! SMS O TREŚCI 20 NA NUMER TELEFONU 7350