VI edycja kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

Rusza kolejna edycja ogólnoświatowej kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. W ramach akcji, popierający tę ideę noszą białą wstążkę, będącą symbolem kampanii. Niniejsza akcja prowadzona jest po raz szósty na terenie miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. Obecnie organizatorzy starają się rozpropagować idę kampanii na terenie całego województwa podkarpackiego. Ta społeczna inicjatywa została stworzona przez mężczyzn i jest głównie adresowana do nich. Zmierza do włączenia mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Biała Wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet  i  powstrzymania  się od wszelkich form jej stosowania. Rokrocznie na całym świecie w okresie od 25 listopada do 10 grudnia, Kampania ta jest organizowana przez wiele środowisk, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i rodziny. Wyżej wymienione daty odnoszą się do rocznicy śmierci sióstr Mirabal oraz rocznicy masakry w Montrealu. W roku 1999 Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała dzień  25 listopada za Międzynarodowy Dzień Walki  z Przemocą Wobec Kobiet. Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, zwraca się z prośbą o aktywny udział w Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” – Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet. Tegoroczna kampania tradycyjnie rozpocznie się w dniu 25.11. br. (środa) od wręczenia symboli Białych Wstążek Prezydentowi, Staroście i ich zastępcom oraz innym mężczyznom którzy będą brali udział w inauguracji w sali narad UM w Przemyślu o godzinie 11.30, zaś  zakończy się 10 grudnia 2015 r. uroczystą Galą w przemyskim Zamku Kazimierzowskim wręczeniem po raz kolejny szczególnych wyróżnień, w postaci statuetek SOW-ika 2015 oraz dyplomów osobom, lub instytucjom najbardziej zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W powyższym okresie nasz Ośrodek, jako inicjator i organizator kampanii zachęcać będzie mężczyzn, aby zechcieli przyjąć oraz nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Równocześnie SOW Korytniki, jak co roku wystąpi z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć Kampanię i tym samym stały się Ambasadorami tej społecznej inicjatywy. Wierzymy, że nasza inicjatywa spotka się  z Pana zainteresowaniem i pomoże rozpropagować ideę na całe województwo podkarpackie. Przemyscy policjanci włączają się aktywnie do tej kampanii.

PATRONATEM HONOROWYM KAMPANIĘ OBJĘŁA WOJEWODA PODKARPACKI ORAZ PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA I STAROSTA PRZEMYSKI