Absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego

Sesje rad powiatu, miasta czy sejmików samorządowych w chwili procedowania uchwał w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi są najczęściej z tych o zabarwieniu bardzo emocjonalnym. Tak też było podczas obrad IX sesji Rady Powiatu Przemyskiego w dniu 18 czerwca 2019 roku kiedy to procedowano uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi Powiatu Przemyskiego za rok 2018.

 Zanim przystąpiono do tego punktu radni debatowali po raz pierwszy nad raportem o stanie Powiatu Przemyskiego za rok 2018 oraz podjęli uchwałę o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania. Następnie wysłuchano rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz opinii Regionalnej Izby Rozrachunkowej. Ostatecznie, stosunkiem głosów 10 do 8 podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego. Starosta Jan Pączek podsumowując obrady podziękował wszystkim radnym za zaufanie i dobrą współpracę.