Bezpieczeństwo i dobra opieka medyczna, celem reformy służby zdrowia

W PWSW w Przemyślu odbyła się debata o zmianach w służbie zdrowia, która była okazją dla mieszkańców do uczestnictwa i zabrania głosu w tej sprawie. W debacie udział wzięli: podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Dr n. med. Marek Trombarkiewicz, marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent miasta Przemyśla Robert Choma, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robert Bugaj.  

Spotkanie składało z dwóch części, panelu eksperckiego, podczas którego zaproszeni goście odpowiadali  na pytania prowadzącego spotkanie red. Miszczaka, oraz pytań  które zadawali mieszkańcy.

Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Zdrowia, Marek Tombarkiewicz omówił najważniejsze założenia przyjętego dzień wcześniej przez rząd projektu ustawy o sieci szpitali. Powiedział, że głównym celem wprowadzanej w służbie zdrowia reformy jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej opieki medycznej pacjentom. Wiele uwagi poświęcił również kwestiom finasowania świadczeń medycznych.

Marszałek Władysław Ortyl w krótkiej prezentacji  omówił najważniejsze działania samorządu województwa w odniesieniu do szpitali. Najwięcej uwagi poświęcił łączeniu szpitali w Rzeszowie i w Przemyślu, a wymieniając korzyści wynikające z połączenia przytoczył argumenty ekonomiczne jak i medyczne.  Marszałek przekazał informację, że do dnia dzisiejszego zmiany restrukturyzacyjne sprawiły m.in., iż przemyski szpital jest najbardziej zaawansowaną placówką na Podkarpaciu, która może się ubiegać o restrukturyzację zadłużenia w ramach specjalnego pilotażowego podkarpackiego programu. Zostaną nim objęte wszystkie szpitale wojewódzkie, ale jako pierwszy ma na to szansę właśnie przemyski szpital.

W debacie wziął również udział prezydent Przemyśla Robert Choma, który przypomniał burzliwą historię łączenia przemyskich szpitali i walkę o miejsca pracy dla personelu medycznego. Zależało mu na utrzymaniu szpital oraz jakości usług medycznych. Stwierdził, że obecnie Przemyśl jest w takim miejscu, że teraz może być już tylko lepiej.

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Robert Bugaj podkreślał z kolei fakt, że Podkarpacie na tle kraju ma dobrą strukturę szpitali i dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do wprowadzanej przez rząd reformy. Dobra wiadomość dla naszego województwa jest taka, że praktycznie wszystkie szpitale publiczne wchodzą do sieci.

Drugą część spotkania wypełniły pytania uczestników debaty. Dyskusję zdecydowanie zdominował temat  połączenia szpitali w Przemyślu: Szpitala Miejskiego, który mieszkańcom kojarzy się bardziej jako Szpital Wojskowy przy ul. Słowackiego, ze Szpitalem Wojewódzkim przy ul. Monte Cassino. Szczególnie dużo miejsca zajął temat ratownictwa medycznego, form jego finansowania oraz kwestie dotyczące koncentracji dyspozytorni. Na koniec debaty głos zabrał  rektor PWSW w Przemyślu dr Paweł Trefler, który podziękował wszystkim gościom za udział  w spotkaniu.