Briefing Prezydenta Miasta w sprawie oferty Związku Ukraińców w Polsce

2 maja br. w Urzędzie Miejskim odbyła się krótka konferencja prasowa Prezydenta Miasta, na której przedstawił on swoje stanowisko wobec złożonej przez Związek Ukraińców  Polsce oferty. Została ona złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. 100 Lat Niepodległości RP i praw człowieka – od Wilsona, Daszyńskiego do WATCH DOCS.

Zgodnie z przepisami, do siedmiu dni od daty publikacji, a w tym przypadku do 2 maja,  każdy mógł zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Do dzisiaj wpłynęły zarówno listy popierające realizację tego zadania przez ZUwP, jak i protestujące przeciw proponowanemu wydarzeniu. Prezydent przedstawił na konferencji prasowej swoje stanowisko w tej sprawie:

 

1. Podtrzymuję stanowisko prezentowane wcześniej, że oferta Związku Ukraińców w Polsce wpisuje się w obchody Święta Niepodległości Polski. W sytuacji kiedy zależy nam na uroczystym i jednoczącym charakterze obchodów 100-lecia tego najważniejszego dla naszej państwowości wydarzenia, odmawianie komukolwiek możliwości świętowania, byłoby co najmniej niezrozumiałe. Pamiętajmy również, że Jubileusz 100-lecia bezpośrednio nawiązuje do II Rzeczypospolitej hołdującej prawu do egzystowania i rozwoju w jej granicach mniejszości narodowych. Do tej idei również powinniśmy nawiązywać i nawiązujemy – nieudzielenie wsparcia finansowego w tej konkretnej sprawie byłoby jej zaprzeczeniem.

2. Jednocześnie chciałbym otrzymać od organizatorów listę zaproszonych na to wydarzenie gości, jak również poprosić ich o przybliżenie tematyki planowanych warsztatów. Jak już wspominałem nie wyobrażam sobie, żeby podczas realizacji wydarzenia, na które przyznaję dotację, sam organizator – Związek Ukraińców w Polsce – propagował jakieś treści, które są sprzeczne z tymi założeniami, bo to uniemożliwiłoby i tak już trudną naszą współpracę w przyszłości.

3. Moje obawy zostały wynikają z dotychczasowego doświadczenia, jak i promowania przez Związek Ukraińców innego wydarzenia, które wydaje się być w swoim przesłaniu szlachetne. Chodzi o pokaz filmu dokumentalnego „Mit” o soliście Opery Paryskiej Wasylu Slipaku, który zginął na Donbasie. Można to nazwać przewrażliwieniem, ale wiele osób zwróciło mi uwagę na kolorystykę plakatu oraz banerów promujących ten film. Czerwono – czarne barwy niestety kojarzą się w Polsce, a w naszym mieście szczególnie z promowaniem banderyzmu. Mam nadzieję, że jest to zwykła niezręczność organizatorów, jednak czuję się w obowiązku, aby o tym wspomnieć.

Prezydent Miasta

Robert Choma

Tekst i zdjęcie: Witold Wołczyk

film: TVPodkarpacka