Uroczystości rocznicowe Konstytucji 3 Maja

227 lat temu Sejm Czteroletni 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. W uroczystościach Święta Konstytucji 3 Maja na wzgórzu zamkowym w Przemyślu wziął udział Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W swoim wystąpieniu przypomniał, że uchwalono ją jako pierwszą w Europie, dlatego wywarła „wielki wpływ na rozwój konstytucjonalizmu, a także demokracji w skali powszechnej”.