Finisaż wystawy Barbary Cieślak w Galerii ,,Pod Szpakiem”

W niedawno otwartej Galerii  “Pod Szpakiem”  w D.H.”Szpak”, miał miejsce finisaż wystawy prac malarskich Barbary Cieślak.  Była to jej  pierwsza wystawa prezentująca przekrój twórczości z ostatnich kilku lat, wzbudziła dużo emocji i przyjemnych niespodzianek.

Barbara Cieślak sztuką interesuje się od dziecka, to wtedy wykonała kila rysunków, które wspomina do dnia dzisiejszego. Obrazy olejne zaczęła malować  kilka lat temu, a tematem jej prac są głównie kobiety i konie. Bardzo kocha te piękne zwierzęta i lubi je malować.  W portretach kobiet stara się ukazać emocje i detale charakterystyczne dla danej osoby,  czerpie z tego ogromną przyjemność. W ostatnim czasie podjęła próby ukazania piękna ludzkiego ciała, świadczą o tym przesycone erotyzmem i zmysłowością akty kobiet z mężczyznami.

Autorka jest członkiem Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego, który działa przy przemyskim Centrum Kulturalnym od 45 lat. Jego członkowie są zróżnicowani zawodowo i wiekowo. Łączą ich wspólne zainteresowania, ogromna potrzeba i chęć doskonalenia swoich umiejętności,  malarstwo, grafika i rzeźba to ich wielka pasja.

Zapraszamy na krótką rozmowę z autorką Barbarą Cieślak.